Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 20. desember 1999 kl 22.30 Nato - i min tid

Nato - i min tid (ttv)


NRK2 mandag 20. desember kl 22.30
Nato - i min tid

50 års trygghet

Gjennom 50 år har forsvarsalliansen NATO gitt medlemslandene en fredsperiode av historisk lengde. Det får stå som den endelige bekreftelse på alliansens eksistensberettigelse.
Kveldens program tar opp bakgrunnen for opprettelsen av NATO i 1949, ved begynnelsen av Den kalde krigen mellom øst og vest. Flere land følte seg truet av Sovjetunionens kommunistimperialisme, og tanken om en felles forsvarsmur mot øst hadde tatt form straks etter verdenskrigen.
Naturligvis var det ikke skjønn enighet i alle land om nødvendigheten av en slik vestlig militær allianse, med USA som mektig medspiller. Også i Norge kom det til bitter politisk splid om dette. En av konsekvensene var at Sosialistisk Folkeparti, nåværende SV, ble stiftet.
Programmet i kveld er laget av produksjonsselskapet KnowHow Media AS i samarbeid med Forsvarets rekrutterings- og mediesenter. Arkivstoff fra historiske begivenheter gjennom disse 50 årene forteller om NATOs faste holdning gjennom disse årene. Vi blir også presentert for en rekke kjente mennesker som hver på sin måte har hatt et forhold til NATO.
Blant disse møter vi Erik Bye, tidligere utenriksredaktør i NTB Henry Henriksen, tidligere stortingsrepresentant Grethe Værnø, direktør ved Det Norske Nobelinstituttet og professor i historie Geir Lundestad, redaktør i Aftenposten Per Egil Hegge og tidligere forsvarssjef Fredrik Bull-Hansen.

NRK2 mandag kl 22.30

Bilder (via Scanpix/Internett)
1)Fra dannelsen av NATO i april 1949

2) Tidligere forsvarssjef Fredrik Bull-Hansen deltar i kveldens NATO-program på NRK2.

Produsent: KnowHow AS/Forsvarets mediesenter