Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 25. november 2007 kl 22.05 Salmer til alle tider

Salmer ved årsskifte

Denne søndagen er siste søndag i kirkeåret. Vi er rett og slett ved et årsskifte. Neste søndag er det 1. søndag i advent som er første søndag i et nytt kirkeår. Tematisk handler denne søndagen om Guds dom, en søndag til selvransakelse, men også en dag med mye håp.

Vi starter med en gammel salme å være våken og beredt, "Jeg råde vil alle i ungdommens dage" med en innspilling av Skruk og Vårsøg. Så kommer vi ikke utenom Eyvind Skeies sterke domssalme, "En dag skal Herrens skaperdrømme møte". Denne salmen leder oss på en naturlig måte inn i "Lov Jesu namn og herredom."

Lovsangen hører også hjemme denne søndagen. Selv om det handler om Guds dom er det midt i alvoret preg av trygghet og glede. Ikke minst Brorsonsalmen "Hvem vil meg anklage" bidrar til det. Det samme gjør "Det enda som bär" som handler om nåden som holder på dommens dag.

Vi beklager tekniske problemer sist søndag. Mange har reagert på musikken som erstatter salmesangen. Nå er det slik at "Salmer til alle tider" og andre programmer blir sendt automatisk. Hvis det oppstår problemer med avspillingsmaskinen, kobles det automatisk inn et bånd med innlest tale og musikk.

Vi har ingen problemer med å skjønne de sterke reaksjonene på musikken som "erstattet" vakker salmesang. Dette noe vi har tatt videre til ledelsen. En av salmene som man gikk glipp av, er "Mitt hjerte alltid vanker" framført av Marit Boine. Den kommer denne uke.

Min salme
"Min salme" hentet fra avisen Vårt Land og i kveld får vi høre favorittsalmen til Synnøve Brevik, og det er salmen "Vi er et folk på vandring."

Når salmeforfatteren skriver "vi" tenker han vel på alle som tror på Gud og hans frelsesverk i Kristus Jesus. Alle kristne, uavhengig av nasjonalitet og kirkelige ordninger. Under vandringen søker mennesket sin tilflukt til Gud, en tilflukt som er mer enn vern og beskyttelse.

Tilflukten er et godt sted, ja, et fristed der vi får be og tilbe, og ved at man møtes i tilbedelse og deler sakramentene ved nattverdbordet, får man lagt fra seg det som tynger og bekymrer.

Salmen gir meg et fantastisk samhold med andre kristne og særlig når jeg sitter i kirken og synger den i menigheten. For meg uttrykker denne salmen kirkens enorme kraft i verden, sier Synnøve Brevik.

Salmen framføres av Hamar domkor.

Forrige salmenøtt
Riktig svar sist søndag skulle være "Jeg er i Herrens hender" og vinnere av salmekruset ble:

Geir Knutson fra Birkeland, Einar Sending Solberg fra Vinje i Telemark og Ingunn Margrethe Hatlelid Nydal fra Nordfjordeid.

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er strofen "ingen er din like" hentet?

Send inn svaret ved å klikke her.

Du kan også bruke vanlig post, og da er adressen:

Salmer til alle tider,
NRK,
7005 Trondheim.

Frist: Onsdag 28. november.