Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 25. mai 1999 kl 20.30 Brennpunkt: Kampen for sikkerheten

Brennpunkt: Kampen for sikkerheten (ttv)

NRK1 tirsdag 25. mai kl 20.30
Brennpunkt: Kampen for sikkerheten

Helikoptertrafikken i Nordsjøen

Brennpunkt fokuserer i kveld på sikkerheten ved helikoptertrafikken i Nordsjøen. Hvert år fraktes 600.000 mennesker til og fra oljeplattformene på norsk sokkel. Helikopter er det eneste transportalternativet for at disse menneskene skal komme seg på jobb. Men for passasjerene til oljeplattformene gjelder lavere sikkerhetsmarginer enn for dem som flyr med vanlig rutetrafikk!
Oljearbeiderne skaffer Norge store inntekter. Hvorfor skal de ikke ha den samme sikkerheten på vei til jobb som andre?
Helikopterflygerne har til nå vært opptatt av å tone ned risikoen ved helikopterflygingen til oljeinstallasjonene, for ikke å skremme oljearbeiderne unødig. Men i tirsdagens Brennpunkt står en lang rekke svært erfarne flygere fram og forteller om nestenulykker som følge av at luftrommet de flyr i for en stor del er ukontrollert. De er også alvorlig bekymret over at landingsprosedyrer som ikke er tillatt på land, er standarden for landinger på oljeplattformer.
Store deler av luftrommet over den norske kontinentalsokkelen er ukontrollert. Det betyr at helikopterflygerne må stole på sitt eget syn for å hindre kollisjoner med den mangfoldige militære og sivile flytrafikken i området. Flere ganger har dette ført til livsfarlige situasjoner.
- Å lande på en oljeplattform i mørke er den vanskeligste oppgaven for en sivil flyger i dag, sier en helikopterflyger i programmet. Likevel er sikkerhetsmarginene langt mindre for slike landinger enn for tilsvarende landinger på land. Landingshjelpemidler som ikke er tillatt på land, er systematisk i bruk ved plattformlandinger.
- Dyktige folk og flaks har hindret flere ulykker enn de som har vært, sier de.
I løpet av over 30 år med helikoptervirksomhet i Nordsjøen har Luftfartsverket mottatt flere milliarder kroner i luftfartsavgifter fra oljeselskapene. Hvert år innbetales over 100 millioner kroner. Likevel er det ennå ikke kjøpt inn radarer som dekker vitale områder - som for eksempel Ekofisk-installasjonene. Statoil måtte selv betale radaren for å bedre sikkerheten ved oljeinstallasjonene utenfor Bergen.
I 1995 tillot Luftfartsverket helikopterselskapene å fly passasjerer ut i Nordsjøen uten nok drivstoff til å rekke tilbake til land fra hele flyturen. I stedet skal helikoptrene ha alternative landingsplasser på andre oljeplattformer dersom noe går galt. Brennpunkt kan dokumentere at denne avgjørelsen ble tatt uten en grundig meteorologisk risikoanalyse av de spesielle værforholdene i Nordsjøen. På meget kort tid kan tåke oppstå over et stort område, og gjøre landing umulig.

NRK1 tirsdag kl 20.30

Egenprodusert fakta
Brennpunktredaksjonen: tlf. 23049000
E-post: brennpunkt@nrk.no hjemmeside: www.nrk.no/brennpunkt
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123
Pressekontakt i Brennpunkt: Per Håkon Solberg