Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 5. juli 1999 kl 19.00 Vårt indre liv: Myten om det ubevisste

Vårt indre liv: Myten om det ubevisste (


NRK2 mandag 5. juni kl 19.00
Vårt indre liv (5:6) Myten om det ubevisste

Vår indre stemme

Det ubevisste, eller det underbevisste som vi ofte kaller det, har vært sett på som en bedrevitende instans inni oss.
- Som om det satt noen der inne og var klokere enn vårt bevisste jeg, sier professor i psykologi Frode Thuen.
I dette femte programmet i serien \"Vårt indre liv\" viser han vei i moderne psykologisk forskning som tar hull på denne myten. Det er Sigmund Freud, psykoanalysens grunnlegger, som så ettertrykkelig har plantet denne myten om det ubevisste i vår kultur.
Seksualitet
Freud la vekt på ubevisste seksuelle fantasier og ønsker. Han hevdet blant annet at døtre har et ubevisst ønske om å ha sex med sin far. Dette finnes det imidlertid ikke snev av vitenskapelige bevis for.
- At mennesket skulle til de grader være driftsstyrt er ikke lenger gangbart i psykologien, sier Thuen. Men det ubevisste er likevel et viktig begrep. I programmet får vi innblikk i ubevisste prosesser som er med på å styre våre tanker og handlinger.

Drømmer og hypnose
Både drømmer og hypnose er måter å oppnå kontakt med det ubevisste på. I programmet møter vi mennesker som blant annet dramatiserer drømmene sine for å få større kunnskap om seg selv. Vi får også et innblikk i hypnosens mysterier.

Edutainment
Folkeopplysning er heldigvis ikke hva det engang var. I serien \"Vårt indre liv\" har både professoren og produsenten gjort det de kan for å gjøre seg forståelig for folk flest. Blandingen av undervisning og underholdning - såkalt edutainment - gjør at viktig kunnskap har et potensiale til å nå mange.
Serien er produsert av Univisjon, som er tilknyttet Universitetet i Bergen.
- Det er viktig å formidle forskning til en bred målgruppe på denne måten, sier ansvarlig produsent Knut Midttun i Univisjon. - Ingen er tjent med at kun fagmiljøene vet hva som foregår på våre forskningsinstitusjoner, sier Midttun.

NRK2 mandag kl 19.00
Tidligere sendt 23.3.99

Bilde (via Scanpix, Data- tv/Internett)
Frode Thuen er vår veiviser i moderne psykologisk forsking. (Foto: Marte Rognerud)

Kunnskap - innkjøpt
Populærvitenskapelig serie
Produsert av Univisjon A/S i samarbeid med Universitetet i Bergen
Faglig ansvarlig: Frode Thuen
Regi: Arnt Brandseth og May-Britt Skjevik, tlf 55 58 69 00
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41