Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 25. juli 2004 kl 22.10 Underverk fra industriens barndom

Håpets demning

Nils Nordberg leser de norske kommentarene. (Foto: Anne Liv Ekroll)
Nils Nordberg leser de norske kommentarene. (Foto: Anne Liv Ekroll)
Starten på 1930-tallet i USA var en miserabel tid. Krakket i 1929 medførte en voldsom depresjon med skyhøy arbeidsløshet, uendelige køer med fattige, underernæring og lav produktivitet. Konstruksjonen av en gigantisk demning skulle vise seg å bøte på mer enn vannmassene.

I Mojave-ørkenen, fem mil fra Las Vegas, ville den amerikanske regjeringen under president Herbert Hoover påbegynne konstruksjonen av en formidabel demning. Hoover-demningen skulle bli over 60 etasjer høy og ha et volum som var større enn den største pyramiden ved Giza i Egypt. En slik konstruksjon betydde et voldsomt behov for arbeidskraft, og fattige og arbeidssøkende mennesker strømmet til.

Vanvittig varme
Siden byggeplassen lå midt ute i ødemarken, måtte det etableres egne småbyer der arbeiderne kunne leve med familiene sine. Standarden på boligene var ikke imponerende, og sanitærforholdene var tidvis helt forferdelige. Den intense varmen var hovedårsaken. 24. juli 1931 ble det målt intet mindre enn 67 varmegrader midt på dagen, og det var vanlig at temperaturen var langt over 40 i sommerhalvåret. Varmen, kombinert med sprengnings- og rasulykker og karbonmonoksid-forgiftning fra de mange anleggsmaskinene førte til at mange arbeidere omkom i løpet av byggeperioden.

Likevel stod Hoover-dammen ferdig før planen, og en stolt president Franklin Roosevelt kunne 30. september 1935 erklære den for åpent. Det var takket være en enorm innsats fra tusenvis av flittige arbeidere.

Om serien
Fremskritt er avhengig av store vyer og ambisiøse planer - at mennesker er villige til å ta sjanser. I løpet av industrialiseringen ble det bygget noen konstruksjoner som selv i det 21. århundre fremstår som imponerende. Denne serien ser nærmere på syv av dem, hvorav seks fremdeles eksisterer. Vi lærer hvilket vanvittig prosjekt byggingen av Panama-kanalen var, hvordan Hoover-dammen ble til og hva ingeniøren med det pretensiøse navnet Isambard Kingdom Brunel drømte om å realisere.

Nils Nordberg leser de norske kommentarene.

Innkjøpt dokumentarserie fra BBC
Originaltittel: Seven Wonders from the Industrial World
Pressekontakt: Håkon M. Sverdrup 23 04 98 41 (92 01 55 79),