Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 5. juli 2009 kl 09.30 Språkteigen

3 år og språkgeni

Barn er født med en unik språkevne - et språkinstinkt. Dette er utgangspunktet for forskninga til en rekke språkforskere over hele verden, og en av deres fremste talsmenn er den amerikanske psykologiprofessoren Steven Pinker. Språkteigen traff Pinker da han ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Tromsø i 2008. I dette programmet forteller han hvorfor han mener evnen til å snakke er et instinkt hos mennesket.

Hva betyr etternavnet Sveen? Sylfest Lomheim svarer på spørsmål fra Språkteigens lyttere.