Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 31. august 2003 kl 22.30 Nils Aas - billedhugger

Møte med en markant kunstner

Nils Aas i arbeid med bysten av hans gode venn Jacob Weidemann. - Jacob ryddet veien for oss kunstnere som kom noen år etter ham, sier Aas. (Foto: Adresseavisen)
Nils Aas i arbeid med bysten av hans gode venn Jacob Weidemann. - Jacob ryddet veien for oss kunstnere som kom noen år etter ham, sier Aas. (Foto: Adresseavisen)
Nils Aas har stått fram som en av de mest markante skikkelser i norsk kunst etter krigen og med en svært omfattende produksjon i mange materialer: bronse, tre, stein, papir og ståltråd. I kveld følger vi ham gjennom arbeidet med flere store skulpturer og med utstillinger de siste tre årene.

I programmet møter vi, foruten Nils Aas selv, flere av de kunstnerne han har hatt nær kontakt med, bl.a. Jacob Weidemann, Franz Widerberg og Håkon Gullvåg.

Fortsatt aktiv
Niels Aas’ store gjennombrudd kom i 1972 med statuen av kong Haakon VII i Vika, Oslo. ’Den suverent beste portrettstatue som er laget her i landet’, sa hans venn og læremester Arnold Haukeland.

Aas trives best i verkstedet sitt hjemme på Ekely – ved høvelbenken som han har hentet med seg fra Straumen på Inderøya der han vokste opp. Nylig fylte han 70 år, og han er fortsatt svært aktiv som kunstner.

Snekkerverkstedet
Nils Aas kjenner sterk tilhørighet til det lille tettstedet Straumen i Trøndelag og til de håndverkere som han alltid har holdt fram som store inspiratorer. - Snekkerverkstedet var noe mer enn et sted der det ble spikket båter, forteller Nils Aas. - Her kom folk innom, sjøfolk og fiskere som hadde opplevd en verden utenfor Inderøya. De spyttet snus og skrå og fortalte om merkelige mennesker og hendelser. Det stod et eventyr om disse karene.

Inspirasjonen fra disse håndverksmiljøene har han tatt med seg gjennom sitt store livsverk som kunstner, og da det for få år siden ble etablert et samlingssted for hans kunst, fikk stedet navnet Nils Aas Kunstverksted. Dette har blitt et kraftsenter for kunst og kultur både lokalt og nasjonalt, selv om han bor og arbeider på Ekely i Oslo, like ved Edvard Munchs atelier. Her har han arbeidet fram skulpturer og monumenter som rager i norsk kunsthistorie, Ibsen, Gerhardsen og Bratteli, Sibelius, Henrik VIII og Helge Ingstad.

Programmet er sendt tidligere.

Egenprodusert dokumentar
Ved Sverre Krüger
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53/ 907 75 758