Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 22. oktober 2010 kl 21.45 Renessansen

Renessansens tankepoliti


Renessanseperioden byr på het erotikk, sanselighet, livsglede - og toleranse. Lyset bryter frem, kunsten eksploderer, og mennesket befris og utfolder seg i all sin prakt. Men det finnes en bakside av denne skinnende medaljen…

Det finnes nemlig en langt mørkere, mer grusom fortelling om rovjakt på samfunnets svakeste, om massemord og religiøs intoleranse. I Danmark kulminerer det under Christian 4., renessansefyrsten som elsker mat, kunst, sex og musikk. I Guds navn pusser han tankepolitiet sitt på befolkningen, og forfølger og straffer enhver avviker.

Brennes på bålet
Aldri er det brent så mange uskyldige kvinner på bålet i Danmark som under denne tyrannen.
I dette programmet forteller vi om en av disse ulykkelige skjebner. Maren Spliids, en vanlig jente, forsøkte å klatre opp den sosiale rangstigen, men ble offer for hatet og frykten som samfunnet var gjennomsyret av på 1600 tallet.

Om serien
Dette er en fortelling om renessansen, et kapittel i Europas historie der dørene mot nye verdener ble slått opp. Renessansens genier skapte en ny forståelse av verden og av mennesket. I seks programmer viser denne serien hvordan dette utfoldet seg i Danmark, og hvordan danskenes liv ble påvirket av nye tanker og ideer som oppstod flere hundre kilometer unna.

Det hele starter i Italia på 13-1400-tallet; noen begynner å tvile på at det kun er Gud som bestemmer over stort og smått, og nysgjerrigheten vinner. Plutselig settes spørsmålstegn ved alle sannheter menneskene har tatt for gitt i hundrevis av år, og en ny bevegelse sprer seg over hele Europa.

Dansk produksjon fra 2009
Originaltittel: Renessancen
Produsert av: Danmarks Radio / Nordisk samproduksjon
Regi: Liv Thomsen
Pressekontakt: Jade Josefine Nordahl, 92 40 38 73
TV-seere kan henvendes seg til Publikumsservice, 815 65 900 Publikumssevice