Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 25. februar 1999 kl 21.40 "Til jord skal du bli ..."

Dokumentar: \"Til jord skal du bli ...\"

NRK1 torsdag 25. februar kl 21.40
Dokumentar: \"Til jord skal du bli...\"

På jakt etter bestefarens hodeskalle
Aslak Jacobsen Hætta ledet Kautokeino-opprøret i 1852. To år senere ble han og Mons Somby halshogd på Galgeberget i Alta.
- Jeg får ikke ro i sinnet før jeg har funnet bestefars hodeskalle, sier Hættas barnebarn, 90 år gamle Risten Hætta Pentha.
Kveldens dokumentar fokuserer på Kautokeino- opprøret og Risten Hætta Penthas smertefulle jakt på bestefarens hodeskalle.
Først i 1997 ble hodeskallen funnet på Universitetet i København der den har vært brukt i forskningsøyemed.
Under Kautokeino-opprøret i 1852 tok en gruppe reindriftssamer kalt \"de rettferdige\" et oppgjør med den norske geistligheten i den samiske bygda Kautokeino. Det var et sosialt opprør mot presten, lensmannen og handelsmannen.

Drikkfeldige prester
Det var den svensk- samiske profeten Lars Levy Lestadius som gav grobunn for et slikt opprør. Hans enkle budskap var at drukkenskap og fyll fører til evig fortapelse. Ettersom de norske prester i samiske områder var for verdslige, ble de ikke akseptert som deres himmelske veivisere. Mange steder var selv prester drikkfeldige. Inne på vidda økte bare brennevinssalget, noe som førte til håpløshet og undergang for mange reindriftsfamilier.
En gruppe reindriftssamer, kalt \"de rettferdige\", begynte å føre en kamp mot de geistlige, noe som førte til at de ble dømt og bøtelagt. Slike provokasjoner førte til slutt til det blodige oppgjøret i Kautokeino, hvor \"de rettferdige\" drepte handelsmannen og lensmannen. Aslak Jacobsen Hætta, lederen for opprøret, og Mons Somby fikk dødsdommer og ble halshogd på Galgeberget. Mange som deltok i opprøret fikk lange fengselsstraffer.

Smertefull tid
For etterkommerne av \"de rettferdige\" har det vært en smertefull tid. Både kirken og store deler av det samiske samfunnet har i ettertid fordømt disse handlingene. På mange måter ble etterkommerne av Hætta og Somby utstøtt av lokalsamfunnet i Kautokeino. De ble kalt for de \"villtroende\" og fikk ofte høre at de kom fra morderslekta. Det gikk over 100 år før Hættaslekta fikk oppreisning.
Barnebarnet til Aslak Jakobsen Hætta, 90 år gamle Risten Hætta Pentha, var svært lettet over oppreisningen, men hun følte at hun ikke fikk ro i sinnet før hun hadde funnet bestefarens hodeskalle...
NRK1 torsdag kl 21.40

Bilde (Elektronisk via NTB/Data- tv/Internett)
Risten Hætta Pentha og Aslak Somby på Galgeberget der deres forfedre ble halshogd. (Foto: Jan Henry Hætta)

Aslak Jakobsen Hættas hodeskalle ble til slutt funnet på Universitetet i København. (Foto: Mattis Pentha).

Egenprodusert dokumentar
Ved Johs. Kalvemo
For mer informasjon: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123

\0\0\0