Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 28. februar 2000 kl 22.00 Dok22: Krigen mot røyken

Dok22: Krigen mot røyken (ttv)

NRK1 mandag 28. februar kl 22.00
Dokumentar: Krigen mot røyken (3:3)

Kampen for sannheten

Tobakksgigantene i USA forsøkte i årevis å holde hemmelig den helsefarlige og vanedannende siden ved sigarettrøyking. Forskere og antirøykere kjempet en tung kamp med mange våpen for å få fram sannheten. Det tredje og siste programmet i den britiske serien om krigen mot røyken setter søkelyset på personer som spilte en ledende rolle i den mest turbulente fasen av tobakkskrigen.

I 1994 stilte representanter for sju store tobakksselskaper opp til høyst dramatiske høringer i den amerikanske kongressen. Høringene ble et veiskille i sigarettindustriens historie. I programmet settes fokus på dr. Jeffrey Wigand, som var den høyest rangerte angiveren innen tobakksindustrien, og på Merrell Williams, kontorfunksjonæren som overleverte over 1000 av industriens mest sensitive dokumenter når det gjaldt røyking og helse til tobakksmotstanderne. Advokatene Dickie Scruggs og Don Barret fant sammen med Mike Moore en ny måte å saksøke tobakksindustrien på og bringe den til forhandlingsbordet.

Røyke-rassiaer
I dag føler røykerne press fra samfunn som i økende grad viser intoleranse mot sigaretter.
I noen stater i USA er det en svært restriktiv tobakkslovgivning med røykeforbud på offentlige steder. En rekke rassiaer ble foretatt i flere barer i San Fransisco i 1999. Folk som brøt røykeloven, ble bøtelagt av \"røykepolitiet\".

Tobakksindustrien har vært gjenstand for søksmål fra røykere eller deres etterlatte med krav om erstatning for påførte helseskader, men disse har ikke vunnet fram. Mange stater i USA har, etter å ha anlagt erstatningssøksmål mot tobakksselskaper for sykehusutgifter de er blitt påført, oppnådd forlik som blant annet innebærer store utbetalinger fra selskapene. Det første søksmål mot norsk tobakksindustri ble reist i 1998.

Selv om presset for å få folk til å slutte og røyke er større enn noensinne, viser statistikken at røyking øker blant ungdom i Storbritannia og Amerika. I Storbritannia røyker en av tre jenter i 15-års alderen. To tredjedeler av alle røykere sier at de vil slutte, men at de ikke klarer det.

Til tross for alle advarsler og offentlige røykeforbud fortsetter tobakksindustrien å tjene store penger, særlig i nye markeder. Tobakkens framtid ligger i den tredje verden...

NRK1 mandag kl 22.00

Britisk dokumentarserie i tre deler fra BBC
Norsk kommentar: Frode Stang
Pressekontakt i Fakta/innkjøp: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364

Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123