Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 19. september 1999 kl 19.50 Peters arvtakere: "På denne klippen ..."

Peters arvtakere: \"På denne klippen ..

NRK2 søndag 19. september kl 19.50
Peters arvtakere: \"På denne klippe\" (1:12)

Flott gjennomgang av pavehistorien

I denne storslagne, engelske serien i 12 deler får vi høre pavenes historie fra apostlene Peter og Paulus fram til tusenårsskiftet. Vi følger pavestolens historie fra de første biskoper i Roma til våre dager.

Den romersk katolske kirke betrakter apostelen Peter, Jesu disippel, som Romas første biskop. Peters ledende rolle i apostelkollegiet er derfor en av grunnene til at Romas biskop, som sitter på \"Peters stol\" etter romersk-katolsk oppfatning skal være primas i kollegiet av biskoper og pave for de troende.
Romas menighet kom tidlig til å få en særlig betydning i kirken. Roma er kirkens hovedstad og modermenighet for de fleste menigheter i Vesten.
Paven er Romas biskop og overhode for den romersk- katolske kirke, og han utnevner alle biskoper. Tittelen papa ble inntil utgangen av oldtiden også brukt om biskoper og abbeder, men har siden vært reservert for paver. Han er statsoverhodet for Vatikanstaten, og han utnevner biskoper og leder kirkens sentrale administrasjon. Han velger sitt embete på livstid.
Etter romersk-katolsk lære er paven Sankt Peters etterfølger og har arvet hans lederstilling i kirken med fortrinn i rang og myndighet fremfor alle kirkens andre biskoper.
Paven regnes som ufeilbar og innehar det øverste læreembete i den romersk-katolske kirke, men hans uttalelse må være i overensstemmelse med bibelen og kirkens tradisjon slik den har eksistert i snart 2000 år.
Han har umiddelbar juridiksjon over hele den romersk-katolske kirke og det finnes ingen appellinstans for det han bestemmer.
Det første programmet i serien starter med Neros forfølgelse av apostlene Peter og Paulus i år 64. Paulus ble halshogd i Roma på samme dag som Peter ble korsfestet. Vi følger også den første kirken gjennom forfølgelse til seier. Vi får høre om kirkens sammenbrudd i Jerusalem og hvordan Roma ble dens nye sentrum.
Serien er produsert i Roma, Avignon, Paris, London, Dublin, New York, Madrid, Manila, Kairo og Istanbul.

NRK2 søndag kl 19.50

Originaltittel: Saints and Sinners

For mer informasjon: Gunilla Gaarder, Faktaavdelingen, tlf. 23049364
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123