Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 24. september 2009 kl 23.15 Muslimsk høytid - Eid-bønn i Islamic Cultural Centre

Eid i ny moské

Den vakre moskeen Islamic Cultural Centre ble åpnet i februar. (Foto: NRK)
Den vakre moskeen Islamic Cultural Centre ble åpnet i februar. (Foto: NRK)
Feiringen av Eid kan sammenlignes med de kristnes feiring av julaften. Under Eid-bønnen ventes 1500 muslimer, menn og kvinner. En av dem er Arslan F. Mohammed, og stedet er den vakre og funksjonelle moskeen Islamic Cultural Centre som ble åpnet i februar.

Islamic Cultural Centre, ICC, begynte sitt arbeid i Oslo på 1970-tallet, og har helt fra starten av vært preget av dialog, ikke bare med ikke-muslimer, men også blant muslimer fra forskjellige etnisitet og skoleretninger. ICC er et symbol for åpenhet, og mener at økt kunnskap vil føre til bedre forståelse og dermed åpne for dialog og vennskap. I dag har ICC om lag 3500 medlemmer, og mange nasjonaliteter er representert, men de fleste har pakistansk opprinnelse.

Arslan F. Mohammed (34) er født og oppvokst i Norge. Hans foreldre kom til Norge fra Pakistan på 1970-tallet. Arslan er gift og har to barn, og har utdannet seg som siviløkonom. I dag arbeider han i Telenor som analytiker.

Egenproduksjon fra NRK
Islamic Cultural Centre: Arshad Jamil, tlf 92271595
Prosjektleder i NRK: Marion Klaseie , tlf 91665820
Prosjektansvarlig i NRK: Helge Gudmundsen, 95879025
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice info@nrk.no, tlf 815 65 900