Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 fredag 27. mai 2005 kl 19.55 Det ville Europa

Naturen temmes

Hadrians mur i England markerte grensen for Romerriket. (Foto: Chris Cole/BBC Worldwide)
Hadrians mur i England markerte grensen for Romerriket. (Foto: Chris Cole/BBC Worldwide)
Landbruket kom til Europa for ca 4000 år siden. Det medførte endringer i kosthold, infrastruktur og maktbalanse, og markerte at mennesker for første gang fikk overtaket over naturen.

Gjennom dannelsen av samfunn og fellesskap ble Europas befolkning den drivende kraften i endring av naturlandskapet. Befolkningsøkningen forsterket denne utviklingen, og med introduksjonen av landbruket skjøt den ytterligere fart.

Landbruket brakte med seg dramatiske endringer. Det ble grunnlaget for store og ekspanderende sivilisasjoner, og en viktig bestanddel i handelen som oppstod. Veier og kanaler forbandt forskjellige makt- og handelssentra, og det ble lettere å forflytte varer og mennesker. Men de stadig tettere forbindelsene ble også en ulempe. For i 1347 kom et skip til Genova...

Europa mistet en tredel av befolkningen i Svartedauden – den største katastrofen som noen sinne har rammet kontinentet. Naturen benyttet sjansen til å ta tilbake en del av den dyrkede marken, men dette var bare et midlertidig fenomen. Etter hvert som Europas befolkning steg, måtte naturen nok en gang vike plassen. Med den industrielle revolusjon økte hastigheten i den menneskeskapte endringen av kontinentet.

I dette programmet ser vi nærmere på hvordan endringene har påvirket Europas villmark. Hva har skjedd med skogsområdene, hvordan er dyre- og planteliv blitt endret – og hvilke følger har dette fått for oss selv?

Om serien
Det spares ikke på effektene når BBC skal fortelle verdens naturhistorie. Med imponerende dataanimasjoner illustreres de dramatiske hendelsene som bokstavelig talt har formet verden slik den ser ut i dag.


Innkjøpt engelsk naturprogram (2005)
Originaltittel: Wild Europe
Produsert av BBC Worldwide
Presseansvarlig: Håkon M. Sverdrup 23 04 98 32/92 01 55 79, ha