Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 13. februar 2011 kl 09.30 Språkteigen

Dansk er et utydelig språk

Husker du sketsjen fra tv-serien Uti vår hage om danskene som måtte snakke engelsk sammen fordi ikke forstod hverandre lenger? Harald Eia, Bård Tufte Johansen og Atle Antonsen hadde rett. Dansk er et mer utydelig språk enn norsk og svensk, bekrefter den danske språkforskeren Dorthe Bleses.

Skidyrgje, skibraut og skilåm er alle ord for skiløype. Rett før ski-VM i Oslo kommer ei ordbok full av ski-ord. På torsdag lanseres bind 9 av Norsk Ordbok 2014. Bindet inneholder ord på R og S. Prosjektdirektør Åse Wetås er gjest i Språkteigen.

Hva er dulemat? Sylfest Lomheim svarer på spørsmål fra lytterne.

Programleder er Randi Lillealtern.