Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 11. april 2000 kl 22.00 Brennpunkt: Svik

Brennpunkt: Svik (ttv)


NRK1 tirsdag 11. april kl 22.00
Brennpunkt: Svik

Spiseforstyrrelser - med døden til følge

Merethe Freuchen døde av anoreksi 27 år gammel. Hun var innlagt både på medisinske og psykiatriske avdelinger. Behandlingen var mislykket. Til slutt orket hun ikke mer. I Brennpunkt forteller hennes mor historien om et svik. Og vi får møte anorektikere, bulimikere og deres pårørende som forteller om et liv i dødens forgård. Og om et behandlingstilbud som er mangelfullt og neglisjert. Spesielt ille er det for dem over 18 år. Hvor skal de henvende seg?

På en vanlig indremedisinsk avdeling i dag er presset så stort at mange leger nekter å ta imot alvorlig syke anorektikere som krever flere ukers innleggelse. Psykiatriske avdelinger er belagt med pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. På poliklinikkene, hos psykologene og psykiaterne er det lange ventelister. Titusenvis av mennesker med spiseforstyrrelser blir langtidspasienter etter å ha vært kasteballer i helsevesenet i årevis. \"Det skal ikke være noen grunn til å dø av spiseforstyrrelser i år 2000. Det er en skam at vi ikke har et behandlingstilbud\", sier en av deltakerne i kveldens Brennpunkt.

Ferske tall viser at så mange som 230.000 kvinner mellom 15 og 44 år har en spiseforstyrrelse. I tillegg kommer spiseforstyrrelser hos gutter/menn. Titusenvis er alvorlig syke. Men bare én av tre alvorlig syke anorektikere får hjelp, bare én av tjue bulimikere. Spiseforstyrrelser tar liv og ødelegger liv. Dødsfall på grunn av en spiseforstyrrelse er åtte ganger høyere enn for andre psykiske lidelser. En dansk undersøkelse viser at ti prosent av anorektikerne dør. Noen statistikk over dette foreligger ikke i Norge. Dødsfallene skjules i selvmordstatistikken eller i statistikken over dødsfall som skyldes for eksempel hjertestans.

NRK1 tirsdag kl 22.00

Bilder

1. Merethe Freuchen døde av anoreksi 27 år gammel. (Foto: Privat)
2. Heidi Solberg (26) klarer seg nå fint etter fem år med anoreksi/bulimi (Foto: Torill Svaar)
3. Yvonne Ackenhausen (24) er uføretrygdet etter ti år med bulimi. Familien har milliongjeld på grunn av datterens overspising, forteller moren Åse Ackenhausen. (Foto: Torill Svaar)

Programansvarlig Torill Svaar, tlf: 23 04 94 15
e-post: torill.svaar@nrk.no

Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83