Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 28. september 2009 kl 23.05 Mao - frå vekst til fall

Mao mot makten

Formann Mao under et fredelig opphold på landet. Men i Korea raste krigen og mens Vestens nyvakte skepsis overfor Kina bare vokste, søkte Kina å styrke båndene til Sovjetunionen. (Foto: Poorhouse Int.)
Formann Mao under et fredelig opphold på landet. Men i Korea raste krigen og mens Vestens nyvakte skepsis overfor Kina bare vokste, søkte Kina å styrke båndene til Sovjetunionen. (Foto: Poorhouse Int.)
Kveldens episode i den fransk-britiske dokumentarserien om Mao Zedong dreier seg om årene 1945-59. Da den lange borgerkrigen var over, var bondebefolkningens triumf over de styrende klasser i byene et faktum.

Folkerepublikken Kina ble proklamert av formann Mao Zedong i oktober 1949. Landet ble snart involvert i Koreakrigen, noe som brakte Kina nærmere Sovjetunionen. Og snart ble den første femårsplanen satt i verk med sovjetisk rådgivning.

Planen som skulle løpe fra 1953 og framover, inkluderte sovjetisk assistanse i den industrielle oppbygningen. Men etter bare to år hadde Mao gjort flere grep som førte til sammenbrudd i de kinesisk-sovjetiske forbindelsene.

Tibets skjebne
Det lille fjellandet Tibet hadde forsvart sine grenser mot Kina i over 20 år, men i 1951 opphørte selvstyret i Tibet. Den kinesiske invasjonen var begynt året før, og snart hadde Kina etablert et sivilt og militært hovedkvarter i Lhasa.

Men i det sentrale Tibet fortsatte geriljakrigføringen mot kineserne, og i 1959 eksploderte Lhasa i et folkeopprør. Det ble slått ned av kineserne, og Dalai Lama, de fleste av hans ministre og mange av hans tilhengere flyktet over Himalaya-fjellene til India.

Tøvær i øst
Kina ble mer og mer upopulært i Vesten på grunn av okkupasjonen av Tibet. Etter Stalins død søkte nå formann Mao mot Sovjetunionen og lederen Nikita Krustsjov.

Begivenhetene i 1959 førte senere til at Kinas uoverensstemmelser med India ble akutte.

Om serien
Et fransk-britisk filmteam har gjort unike opptak med en rekke politiske nøkkelfigurer som arbeidet sammen med Mao og med folk som tjenestegjorde for ham. Blant andre deltar Maos barnebarn Kong Dongmei i den britisk-franske dokumentarserien (fire deler).

Serien følger Mao fra starten av 1900-tallet til hans død i 1976. Første del tar for seg hans deltakelse i revolusjonen i 1911 og det politiske skifte som fant sted. Andre episode dekker perioden mellom 1945 og 1959, da koreakrigen ble Maos og kommunistenes springbrett til makten. Tredje del tar for seg årene mellom 1960 til 1969, da en omfattende hungersnød fulgte en stadig mer brutal kulturrevolusjon som veltet utover Kina.

Siste del dekker epoken 1970–2006, og starter med Nixons besøk i Beijing. Han rekker fram hånden til Mao og dette representerer et vannskille som leder fram til dagens Kina på full fart inn i en kapitalistisk økonomi og levesett.

Programmet er sendt tidligere.

Fransk-britisk dokumentarserie i fire deler (2006)
Originaltittel: Mao, A Chinese Tale
Produsert av: Poorhouse International
Kontaktperson: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumservice, tlf: 815 65 900
info@nrk.no