Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 11. november 2007 kl 07.03 Sølvsuper

Forvalter av Olavs-arven

Turid Hofstad (foto: NRK / Haakon Dirk Blaauw).
Turid Hofstad (foto: NRK / Haakon Dirk Blaauw).
- Jeg har ingen betenkeligheter med å si at vår nasjonale vugge, den sto på Stiklestad. Med utgangspunkt i det som skjedde i 1030 og i årene etter, gikk Norge fra å være et konsept til å bli en realitet! Det som skjedde på Stiklestad og som ga oss Olavsarven, er ganske enkelt noe av det største som har skjedd i norsk historie. Uten det som skjedde her i 1030, ville det i dag trolig bare ha vært et åkerlandskap der vi nå finnet et kultursenter.

Turid Hofstad er sikker i sin sak. Det bør hun da også være for Sølvsupergjesten søndag er direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. En stilling hun har hatt siden 2001, og som hun også var innom et par år mot slutten av 1990-årene.

- Som kristen arv er Olavsarven viktig og den skal formidles av Kultursentret på en måte som viser at den fremdeles lever og at den i dag også angår oss, sier Turid Hofstad bl.a. i samtalen med programleder Haakon D. Blaauw.

Har ikke regnet på det
Direktøren for Stiklestad Nasjonale Kultursenter er på en måte vokst opp med Olavsdagene på Stiklestad og "Spelet om Heilag Olav".

Turid Hofstad (foto: NRK / Haakon Dirk Blaauw).
Turid Hofstad (foto: NRK / Haakon Dirk Blaauw).
- Jeg er født i 1953, men kan trygt si at dette spelet det har jeg fått med meg siden jeg var en neve stor. Min far var med i koret - og på den tiden jeg var liten feiret man jo Olsok på en ganske annen måte enn det som er vanlig i dag, sier Turid Hofstad som i ungdomsårene selv var med i oppsettingen. Både som danser og i kor. I tillegg har hun som en av sine sommerjobber vært opptatt med diverse dugnadsarbeid for "spelet" som spelet om heilag Olav omtales på Stiklestad og i nærområdet.

- Jeg har da sett "spelet" utallige ganger, uten at jeg har regnet på det !

Sang og musikk
Sang og musikk har preget livet til søndagens sølvsupergjest. Vokst opp i et musikalsk hjem der hele familien vekslet om å spille og å synge. Hun har sin utdannelse i musikk fra NTNU, er førsteammanuensis i musikk og skrev hovedoppgave om "musikalsk verfremdung" med utgangspunkt i "Tolvskillingsopearaen" av Kurt Weill og Berthold Brecht.

I sju år arbeidet hun som førsteammanuensis ved Høyskolen i Nord-Trøndelag et fylke der hun også har arbeidet som fylkesmusikk-leder. Hun har arbeidet mye med teatermusikk og hun stiftet i 1988 kammerkoret NoTaBene som hun i tolv år også var dirigent for.

NRK P1 Søndag 11. november kl. 07:03 - Sølvsuper - programleder er Haakon Dirk Blaauw