Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 14. april 2001 kl 23.20 Fakta på lørdag: Folket som forsvant - et norrønt mysterium

Fakta på lørdag: Folket som forsvant - e


NRK1 påskeaften lørdag 14. april kl 23.20
Fakta på lørdag: Folket som forsvant - et norrønt mysterium

Grønlands tapte sivilisasjon

I motsetning til andre fredløse, seilte Eirik Raude i 984 vestover mot det ukjente til han oppdaget Grønland. Der slo han seg ned sammen med en håndfull tilhengere. Det norrøne folket på Grønland vokste etter hvert til flere tusen innbyggere, for så å forsvinne igjen uten spor. Hva skjedde med Eiriks etterkommere? I kveldens Fakta på lørdag følger vi forskere, som søker etter løsningen på en av sagaens største mysterier.

Beretningen om et bryllup i Hvalsøy kirke i 1408 er det siste vi vet om den norrøne befolkningen. Siden 18. århundre har vitenskapsmenn og arkeologer forsøkt å løse den største gåten i Nord-Europas historie. Ble nordboerne drept av Thulefolket, utryddet av svartedøden eller drevet ut av pirater? Eller returnerte de simpelt hen til Island eller Norge?

Mange teorier er blitt framsatt, en av dem er at bosetningen døde ut når klimaet forandret seg, ettersom det ble kaldere, og jordbruk og husdyravl ble ekstremt vanskelig.

Leter på havbunnen
I et forsøk på å løse mysteriet, dro en internasjonal forskningsekspedisjon med forskningsskipet \"Poseidon\" i 1998 til Grønland for å foreta, med raffinert undervannsutstyr, de første undersøkelser av havbunnen utenfor de norrøne bosetningene. Kan arkeologiske spor på havbunnen skjule sannheten om hvor det ble av det norrøne folket? Eller kan prøver av sedimentene på bunnen i det minste si noe om hvorfor de forsvant?

Ekspedisjonen venter ikke å finne et intakt, fullrigget vikingskip på havbunnen, men med moderne teknologi vil det være mulig å finne nøkkelen til hva som kanskje er forseglet under bølgene...

NRK lørdag kl 23.20

Norsk dokumentar ved Pegon Film
Producere: Gunnar O. Nilsen, Marek E. Jasinski og Fredrik Søreide
Kommentator: Bjørn Stuevold
Pressekontakter: Siri G. Meyer, tlf. 23048123, siri.gronning.meyer@nrk.no og Gunilla Gaarder, tlf. 23049364, gunilla.gaarder@nrk.no

Bilde
Beretningen om et bryllup i Hvalsøy kirke i 1408 er det siste vi vet om den norrøne befolkningen på Grønland. I kveldens Fakta på lørdag får vi kanskje svar på hva som skjedde med etterkommerne etter Eirik Raude. (Foto: Pegon Film).