Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 24. juni 2002 kl 22.30 Dok1: Svanen - seilskipet som ikke ville dø

”Svanen” mot alle vindar


"Svanen", en gang dømt nord og ned, seiler fortsatt. (Foto: Christian Lagaard)
Dette er historien om et seilskip som nektet å dø, om en svane som seilte sin egen sjø. Inge Høy kjøpte ”Svanen” i 1963, på en tid da sjøfartsnasjonen Norge ikke hadde bevart et eneste lasteførende seilskip for fremtidige generasjoner. Slik startet arbeidet med å gjøre fartøyvern til et bedre kjent begrep her til lands.

Dokumentaren ”Svanen – seilskipet som ikke ville dø” følger tett den lange kampen for å redde skuta. Programleder er Totto Osvold.

Først nektet sjøfartsmyndighetene å gi importtillatelse for ”Svanen”, og dermed måtte det smugles valuta for å få betalt skuta i Sverige. Vel tilbake i Norge ble ”Svanen” møtt med at fylkeskonservatoren i Vest Agder utferdiget en skriftlig klage for å få fjernet ”treklumpen”. Den var til sjenanse og støy for omgivelsene!

Mot alle odds
Likevel fikk Inge Høy og Co reddet og delvis restaurert skipet. Men i 1972 var kassen tom og prosjektet et havari. ”Svanen” holdt på å bli solgt til utlandet igjen. Så slo daværende helsedirektør Karl Evang frampå om at ”Svanen” kunne være et godt tilbud til ungdommen.

Dermed dannet Norsk Sjøfartsmuseum en stiftelse og kjøpte ”Svanen” med midler fra blant annet Norsk Kulturråd. ”Svanen” skulle bevares gjennom aktiv drift.

Ramsalt tilbud
Skuta ble et ramsalt tilbud til ungdommen om å dra på tokt for å bli bedre kjent med vår kystkultur. I dag har over 18000 ungdommer vært om bord på ”Svanen”. Vi får høre om deres erfaringer med oppholdet. Det hersker ingen pekefingermentalitet på ”Svanen”. Fartøyet selv setter kravene.

”Svanen” er en rollemodell for utviklingen av Norsk Fartøyvern. I dens kjølvann finner vi en stadig økende interesse for restaurering og bevaring av eldre skip langs kysten. I dag er det over 160 fartøyer som er omfattet av Norsk Fartøyvern.

”Svanen” er det andre programmet i en serie på fem programmer om vår kystkultur og sjøfartshistorie som Munch Film AS produserer med Totto Osvold som programleder. Det første var om dampskipet ”Oster” (”Dar kjem Dampen”), og ble vist i fjor. Regissør for programmene er Eilert Munch Lund.

Innkjøpt norsk program produsert av Munch Film Provide AS
Programleder: Totto Osvold
Regi: Eilert Munch Lund
For nærmere opplysninger: Eilert Munch Lund, tlf. 91 83 19 38
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

Bilde
”Svanen”, en gang dømt nord og ned, seiler fortsatt. (Foto: Christian Lagaard)