Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 11. august 2005 kl 19.30 Fremmed i Europa: Nederland

Brutte løfter

George Makatita kjemper for et selvstendig Molukkene. (Foto: NTP)
George Makatita kjemper for et selvstendig Molukkene. (Foto: NTP)
For rundt 50 år siden ble 12 500 molukker tvunget til å reise til Nederland. Forflytningen fra den tidligere nederlandske kolonien i Indonesia, skulle bare være midlertidig. Molukker i Nederland venter fortsatt på å få komme hjem.

George Makatita er 32 år gammel, andregenerasjonsinnvandrer i Nederland og kjemper for et fritt Molukkene. Da molukkene kom til Nederland på 50-tallet, var det med et løfte om at de snart skulle få vende hjem igjen, men løftet er fortsatt ikke innfridd.

Annenrangs borgere
Molukkene ble innkvartert i brakker, behandlet som annenrangsborgere og hadde problemer med å forsørge seg selv. 50 år etter er de fortsatt ikke integrert i det nederlandske samfunnet, og den manglende interessen for deres sak har ført til blodige gisseldrama og terroraksjoner.

- Jeg bruker ikke lenger vold i vår kamp, men ord, sier George Makatika. I femte program av "Fremmed i Europa" møter vi blant andre ham og faren hans som selv opplevde krigen.

Sto på koloniherrenes side
Molukkene, også kjent som Krydderøyene, er en øygruppe i Indonesia. På 1600-tallet sikret Nederland seg all politisk og økonomisk makt på Molukkene, og sørget for å skaffe seg monopol på krydderhandelen. Etter forhandlinger med Storbritannia på 1800-tallet begynte Nederland å føre en enda mer aktiv kolonipolitikk, og kontrollerte snart hele det indonesiske øyriket direkte.

Store deler av den nederlandske hæren og koloniadministrasjonen i Indonesia ble etter hvert rekruttert fra Molukkene, som utviklet en sterk lojalitet til kolonistyret. I 1950 ble det utropt en selvstendig republikk i sør, Sør-Molukkene, men den ble slått ned samme år av indonesiske styrker.

Etter nederlaget måtte flere tusen sørmolukker som tidligere var soldater i kolonihæren, og deres familier leve i eksil i Nederland. De har lenge kjempet for retten til en egen stat, og små grupper av sørmolukker utførte flere terroraksjoner i Nederland på 70-tallet.

Om serien
Seks dokumentarer produsert i seks forskjellige europeiske land forteller noe av historien om innvandringen til Europa.

De seks dokumentarene blir sendt hver dag kl 19.30 på NRK2 fra og med søndag 7. august og frem til fredag 12. august. Dokumentarserien forteller historien om somaliere i Danmark, ingermanlendinger i Finland, brasilianere i Portugal, irakere i Sverige, molukker i Nederland og vietnamesiske båtflyktninger i Norge.

Europeisk dokumentarserie i seks deler (2004)
Samproduksjon fra EBU
Prosjektleder NRK: Kjetil Saugestad
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96/995 39 252