Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 19. februar 2008 kl 21.30 Bak lukkede dører: Spillet om et OL

Ny avslørende dokuementarserie

I "Bak lukkede dører" får seerne et helt unikt innblikk i lukkede prosesser på toppen i det norske samfunnet.

"Vi har kommet bak de lukkede dører og avslører hva som egentlig foregår i kulissene og på bakrommene når viktige spørsmål avgjøres," sier Morten Møller Warmedal, prosjektleder og redaktør for den nyskapende dokumentarserien "Bak lukkede dører".

Ekstraordinære avsløringer
Filmene har en helt uvanlig nærhet til hovedaktørene, i det NRK fikk lov til å følge med fra innsiden og filme viktige møter og interne prosesser som journalister vanligvis aldri får delta på. Denne åpenheten har gitt et helt ekstraordinært resultat. I tillegg har redaksjonen benyttet tradisjonelle undersøkende metoder og hentet inn informasjon fra et utall kilder.

Makt, påvirkning og PR
Kombinasjonen av tilstedeværelse og tilgang på hovedpersonene, tradisjonell gravejournalistikk og analyse over lang tid har gitt svært severdige resultater. Det fokuseres på makt, påvirkning, PR og hvordan beslutninger fattes i avgjørende spørsmål, med vekt på å vise frem det publikum vanligvis ikke får se, nemlig hvordan skjult lobby og nettverksjobbing faktisk fører til resultater.

Tett samarbeid med frie tøyler
Samarbeidet mellom NRK og aktørene har vært åpent og godt, og NRK har i noen tilfeller undertegnet avtaler med hovedaktørene – slik som styret i Norges idrettsforbund/Norges olympiske komité i OL-saken, og med Høyres ledelse i saken om Erna Solberg. "Det eneste vi har gitt avkall på å styre er publiseringstidspunktet, i det vi har akseptert at alle filmene først ville bli vist etter at prosessene vi fulgte var avsluttet. Unntaket er jagerflyfilmen, der det ennå ikke er tatt en beslutning om hvilke jagerfly Norge kjøper," sier Møller Warmedal.

Program 1: Spillet om et OL
Den første filmen, "Spillet om et OL", handler om kampen som pågikk mellom Oslo, Trondheim og Tromsø da de tre byene konkurrerte om å bli norsk søkerkandidat til Vinter OL 2018. Kampen involverte Regjeringen på høyt nivå og avdekker spillet som førte til at Tromsø vant.

Som følge av et samarbeid som kom nærmere maktprosessen enn man kunne tenke seg, er filmen et resultat av disse avsløringene. Gjennom helt åpne metoder blir prosesser som vi tidligere ikke har maktet å vise frem, avdekket.

Filmen har helt unike og utleverende opptak fra interne prosesser i NIF og søkerbyene som aldri tidligere har vært vist, og som avdekker hva som foregikk i kulissene.

Egenprodusert dokumentarserie fra NRK Fakta (2007/2008)
Prosjektleder og redaktør: Morten Møller Warmedal: 90164642
Spillet om et OL: Programansvarlig/ journalist Marit Higraff: 41146442
Programansvarlig /Hovedfotograf Klaus Erik Okstad: 48092479
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900
info@nrk.no