Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 17. juni 2003 kl 19.30 Ut i naturen: Magasin

Renaelva – truet eldorado

Rena-elva er et eldorado for fluefiskere. Her prøver
Rena-elva er et eldorado for fluefiskere. Her prøver "Ut i naturen" fiskelykken (Foto: NRK)
Bare en liten avstikker fra Riksvei 3 i Hedmark fylke kan du få en opplevelse av både stillhet og villmark. I tillegg kan du få en imponerende fiskefangst. Stedet er langs elva Rena, men fort deg! Fisk vil du nok forhåpentligvis få på kroken i mange år ennå, men stillheten og følelsen av å være i villmarka blir snart borte dersom det ikke skjer et politisk under.

"Ut i naturen"s magasin-redaksjon har vært ved, og ikke minst i, Renaelva på jakt etter elvas rikdommer. De har også vært i Forsvarets planlagte skyte- og øvingsfelt for å se nærmere på farene som truer.

Rikt fluefiske
Renaelva renner fra Storsjøen og ut i Glomma ved Rena i Åmot kommune i Østerdalen. Hit kommer det tusenvis av sportsfiskere hvert år, fra sesongstart i slutten av mai til midt i september når ørretfisket er over. Årsaken til den store interessen fra norske, og ikke minst, utenlandske fiskere er at elva er et eldorado for fluefiskere. Både vegetasjon, temperatur og renhet gjør at elva har et spesielt rikt insektliv, som igjen gjør elva rik på fisk. Her fiskes det store eksemplarer av både ørret, sik og harr, og Norges største fluefiskede harr er tatt nettopp i Renaelva.

Militær aktivitet
Men det er også her Forsvaret har etablert seg. På vestsiden av elva ligger Rena Leir med øvingsfeltet Rødsmoen, og på østsiden er Regionfelt Østlandet under etablering. Det er det nye skyte- og øvingsfeltet i Sør-Norge som legges hit, og som vil legge beslag på omtrent 190 kvadratkilometer skogsterreng. Men den militære aktiviteten kommer til å høres langt utover feltets grenser, og spørsmålet er også hvordan Forsvarets utslipp av tungmetaller og giftstoffer kommer til å innvirke på naturen rundt. Bekymringen er spesielt stor i forhold til Renaelva og Forsvarets bruk av den.

Og som vanlig inneholder "Ut i naturen"s magasinutgave nye seervideoer som alle konkurrerer om førstepremien: en tur til Krüger nasjonalpark.

Egenprodusert program fra Naturredaksjonen, Faktaavdelingen
Programleder: Kari Toft
Prosjektleder: Harald Reitan
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83