Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 4. april 2010 kl 09.30 Språkteigen

Urokråka R

Kor mange r'ar finst det der ute? Er rulle-r'en i ferd med å pensjonere seg? Kvifor skarrar ein på beste vestkant i Oslo?
Sprøsmåla frå lyttarane er mange, og kven oppsøkjer Språkteigen når det gjeld Rrr? Jau, professoren som har skrive ei heil bok om lyden, Arne Torp.