Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 fredag 9. juli 2004 kl 20.00 En vill ny verden

Mammutens rike

For 14 000 år siden var det mammutene som hersket på Manhattan. (Foto: BBC)
For 14 000 år siden var det mammutene som hersket på Manhattan. (Foto: BBC)
For 14 000 år siden vandret mammuten på slettene i Nord-Amerika. Mot slutten av den siste istiden kom også menneskene til de deler av Amerika som ikke var dekket av is. I denne bristiske dokumentaren forsøker forskerne å vise seerne naturen og dyrelivet sett gjennom øynene til de første jegerne.

Tre fredager framover vil serien "En vill ny verden" vise seerne hvordan det så ut da de første menneskene kom til Nord Amerika. Hvilken innvirkning har prehistoriske skapninger hatt på dagens dyrearter, og hvordan klarte de å overleve i det svært ugjestmilde klimaet?

Et tapt land
Under siste istid var halve Nord-Amerika dekket av kilometertykk is. Men i nordvest lå et stort område fritt for is, et land som ble kalt Beringina. Det strakk seg fra Canada og Alaska til Sibir.

I Alaskas permafrost har forskerne nå funnet rester etter dyr som levde under istiden. Dette materialet har gitt dem ledetråder både til hva slags dyr som vandret på steppene, og også hvordan de levde.

De seks tonn tunge mammutene er selve symbolet på istiden, men forskerne viser at det også fantes et vidt spekter av rovdyr man ikke trodde hørte til på denne kanten av verden.


Innkjøpt dokumentar fra BBC
Originaltittel: Wild New World – Land of the Mammoth
Produsert i 2002
Norske kommentarer ved Frode Stang
Pressekontakt: Frøydis Haug, 23 04 99 18 / 98 48 02 78