Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 26. juli 2009 kl 09.30 Språkteigen

Fremdeles 'i live'

Dativ finnes fremdeles i en del norske dialekter, men den gamle kasusforma har lenge stått med en fot i graven. I skriftspråket finnes forma kun i faste uttrykk som 'i live'. Språkforsker Tor Erik Jenstad forteller hvordan det står til med dativen i norsk.

Norske vikinger og engelskmennene forstod hverandres språk da vikingene kom til de britiske øyer for tusen år sida. Gammelnorsk og gammelengelsk var så likt at de kunne snakke sine egne morsmål med hverandre.