Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 21. mars 1999 kl 23.20 Fra Jante til Kjørkelvik

Fra Jante til Kjørkelvik (ttv)

NRK1 søndag 21. mars kl 23.20
Fra Jante til Kjørkelvik

Sandemose gjennom hundre år
19. mars i år var det hundre år siden Aksel Sandemose ble født. NRK1 markerer jubileet med en reprise av et portrett av forfatteren fra 1967.
I programmet blir han skildret av noen som kjente ham best, blant andre den danske forfatteren Tom Kristensen, hans landsmenn Erling Nilsen og Johannes Væth, poeten Inger Hagerup og professor Johan Vogt. Vi møter også Sandemose selv med karakteristiske utsagn som utdyper bildet av en forfatter vi nødig glemmer.
Aksel Sandemose ble født og vokste opp i den danske byen Nykøbing Mors, byen han senere kalte Jante og som ga opphavet til den beryktede Janteloven som begynner slik: \"Du skal ikke tro du er noe. Du skal ikke tro at du er likeså meget som oss\".
Loven har ti bud, den er universell og kan gjenfinnes overalt i Sandemoses livsverk. Ikke minst etter at han i 1930 bosatte seg på et småbruk ved Risør og to år etter hadde sitt oppsiktsvekkende gjennombrudd med romanen \"En flyktning krysser sitt spor\" - en bok om en skremmende barndom og oppvekst, om småbyens tyranni, om i all evighet å spille rollen som sin brors vokter.
Leseforeningens Tone Renberg innleder programmet med et intervju med Haagen Ringnes om hans forhold til Sandemose.
Programmet er ved Haagen Ringnes og Carsten E. Munch.
NRK1 søndag kl 23.20

Egenprodusert
Ved Haagen Rignes og Carsten E. Munch
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123


\0\0\0\0\0\0