Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 23. mai 2000 kl 19.30 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)

NRK1 tirsdag 23. mai kl 19.30
Schrödingers katt

Kraftutbygging og kart mot flom

En fersk forskningsrapport, bygd på erfaringene etter storflommen i 1995, konkluderer med at riktig bruk av kraftmagasinene og bygging av nye anlegg er den beste måten å hindre flomskader på. Norges vassdrags- og energidirektorat tror det er lite realistisk at en storstilt utbygging av norske elver vil hindre flom. Direktoratet har i stedet utviklet et helt nytt redskap, digitale flomsonekart, for kommunene.

Schrödinger katt setter blikket blant annet på flomsonekart i kveld. Kartene gir nøyaktig informasjon om hvilke områder som er mest utsatt ved flom. De skal brukes i arealplanleggingen i kommunene for å hindre utbygging i disse områder. I tillegg er kartene velegnet i beredskapsarbeidet for å sikre områder som i dag er utbygd. De antatt 13 mest flomutsatte områdene i Norge får kart i løpet av året.

Flommen i 95 førte til skader for 1,8 milliarder kroner.

NRK1 tirsdag kl 19.30

Ved Forskningsredaksjonen, NRK Sør- Trøndelag
Programleder: Gry Beate Molvær
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123