Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 13. september 1999 kl 19.05 Carte de Visite

Kunnskapstimen

NRK2 mandag 13. september kl 19.05
Carte de Visite (1:9)

Franske forretninger
\"Carte de Visite\" er en serie på ni tv-programmer der vi lærer fransk slik det brukes i forretningslivet og i vanlige sosiale sammenhenger.
Stadig flere får behov for å beherske fransk i forbindelse med jobben. Det kan dreie seg om forretningsreiser, tjenestereiser eller konferanser. Mange bedrifter som har forbindelser med fransktalende land trenger medarbeidere som for eksempel kan svare på telefonhenvendelser og ta imot gjester.
Dersom man ønsker å arbeide i et fransktalende land må man beherske språket og ha basiskunnskaper om fransk omgangstone og omgangsform.
\"Carte de Visite\" er et tilbud til alle som føler at den vanlige skolefransken er utilstrekkelig og som trenger et moderne, anvendelig fransk talespråk.
Kurset krever forkunnskaper i fransk. Fjernsynsprogrammene består av fransk dagligspråk og forretningsspråk. Programmene gir gjennom dramatiserte samtaler og situasjoner eksempler på hvordan språket brukes i praksis.
Programmene vil også være til god hjelp for dem som har behov for å kunne uttrykke seg formelt riktig ved kontakt med franske firmaer og organisasjoner.
Til programmene hører en kursbok og en ordliste.

NRK2 mandag kl 19.05

Kunnskap - innkjøpt
En serie på ni programmer i fransk forretningsspråk
Europeisk samproduksjon
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41Carte de Visite

NRK2 mandag 13. september kl 19.05
Carte de Visite (1:9)

Franske forretninger
\"Carte de Visite\" er en serie på ni tv- programmer der vi lærer fransk slik det brukes i forretningslivet og i vanlige sosiale sammenhenger.
Stadig flere får behov for å beherske fransk i forbindelse med jobben. Det kan dreie seg om forretningsreiser, tjenestereiser eller konferanser. Mange bedrifter som har forbindelser med fransktalende land trenger medarbeidere som for eksempel kan svare på telefonhenvendelser og ta imot gjester.
Dersom man ønsker å arbeide i et fransktalende land må man beherske språket og ha basiskunnskaper om fransk omgangstone og omgangsform.
\"Carte de Visite\" er et tilbud til alle som føler at den vanlige skolefransken er utilstrekkelig og som trenger et moderne, anvendelig fransk talespråk.
Kurset krever forkunnskaper i fransk. Fjernsynsprogrammene består av fransk dagligspråk og forretningsspråk. Programmene gir gjennom dramatiserte samtaler og situasjoner eksempler på hvordan språket brukes i praksis.
Programmene vil også være til god hjelp for dem som har behov for å kunne uttrykke seg formelt riktig ved kontakt med franske firmaer og organisasjoner.
Til programmene hører en kursbok og en ordliste.

NRK2 mandag kl 19.05

Kunnskap - innkjøpt
En serie på ni programmer i fransk forretningsspråk
Europeisk samproduksjon
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41