Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 10. april 2011 kl 09.30 Språkteigen

Svensker snakker norsk dialekt

Jemtene sier ku, svenskene sier ko. Jemtene sier bein, svenskene sier ben. Dialekten som snakkes i Jämtland er norsk, ikke svensk, mener språkforsker Bo Oscarsson. Sammen med språkforsker ved NTNU, Tor Erik Jenstad, forteller han om likhetene mellom trøndersk og jemtsk.

Språkteigens lyttere bekrefter teorien til Arne Torp om uttalen av Oslo. De fleste steder i landet, utenom hovedstaden, har bynavnet tradisjonelt blitt uttalt med tonelag 1, på samme måte som 'bingo' og 'tango'.

Hva gjør man egentlig når man slår av en prat? Sylfest Lomheim svarer på spørsmål fra Språkteigens lyttere.

Programleder er Randi Lillealtern.