Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 27. mars 2000 kl 22.00 Dok22: Høyt spill om Ignalina

Dok22: Høyt spill om Ignalina (t)


NRK1 mandag 27. mars kl 22.00
Dok22: Høyt spill om Ignalina

Russisk rulett med atomkraftverk i Litauen

900 km fra mange av Europas hovedsteder som Moskva, Warszawa, Helsingfors, Stockholm og København ligger verket med verdens største atomreaktor, Ignalina i Litauen. I kveldens dokumentar forteller atomeksperten Vladilen Safonov, som hoppet av fra det litauiske verket, om de enorme manglene ved sikkerheten og konstruksjonen på anlegget. Både han og den tidligere sjefen for det russiske atomindustriforbundet mener at anlegget når som helst kan forårsake en ny Tsjernobylulykke.

Vladilen Safonov var sikkerhetsekspert i 13 år ved atomkraftverket Ignalina, som ble bygget som et hasteprosjekt under slagordet: \"Lenin, partiet og folks styrke vil lede kommunismen til seier\". Han krevde at verket, som er konstruert med en rekke alarmerende feil og mangler, straks ble nedlagt for å unngå gjentagelse av Tsjernobylkatstrofen. Det har også vært flere uhell ved verket som er blitt hemmeligholdt for offentligheten.

Det omstridt anlegget ble innviet 31. desember 1983. Det har to av verdens kraftigste RBMK atomreaktorer av Tsjernobyl-typen. Hver med en kapasitet på 1.500 megawatt. Verket forsyner Litauen med 85 prosent av landets energi, resten selges blant annet til Hviterussland.

Ifølge litauiske beregninger vil det koste mellom 14 og 28 milliarder kroner å stenge det. Atomkraftverket har ingen ekstra reaktorsikkerhet i form av en sikkerhetsavskjerming som finnes på vestlige og nye russiske verker. Ignalina er også plassert i et seismisk aktivt område som innebærer farer for jordskjelv. Verket har dessuten store problemer med lagring av brukt brennstoff. 99 prosent av kapasiteten er oppbrukt.

Etter Tsjernobylulykken og kommunismens fall har Vesten krevd at alle reaktorer av den farlige og ustabile Tsjernobyltypen skal stenges. Dette er også en forutsetning for at landet skal få oppfylt sitt ønske om EU-medlemskap, men de enorme reaktorene i Ignalina er fremdeles i drift. Ifølge myndighetene i Litauen og ledelsen ved verket vil de fortsette å være i drift de neste 10-15 år. Konfrontert med disse utsiktene ønsker Vladilen Safonov å stå fram for å avdekke strengt konfidensiell og høyst alarmerende informasjon angående sikkerheten ved virksomheten. Sikkerhetseksperten, som har bodd i Danmark siden 1996, overveier nå å oppgi sitt litauiske statsborgerskap. - Jeg skammer meg over å være litauisk stasborger, sier han.

En analyse foretatt av svenske og andre vestlige eksperter over en periode på seks år satte ikke søkelyset på noen av disse problemene som blir presentert i dokumentaren. Hvem er egentlig ansvarlig for denne russiske ruletten?

NRK1 mandag kl 22.00

Billedtekst
Av kveldens dokumentar går det fram at verket med verdens største atomreaktor, Ignalina i Litauen, er konstruert med en rekke alarmerende feil og mangler.

Dansk dokumentar ved TV2
Ved Jørgen Pedersen og Bente Milton
Pressekontakt i Fakta/Innkjøp: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123