Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 6. september 1999 kl 21.05 Folkets århundre: Oppgangstid

Folkets århundre: Oppgangstid (t)


NRK2 mandag 6. september kl 21.05
Folkets århundre (14:26) Oppgangstid

Gjenreisningens gullalder

Etter verdenskrigens blodige år var det ikke plass for annet enn optimisme for den nære fremtid. I BBCs serie om vårt turbulente århundre er vi kommet frem til 1948, da millioner i øst og vest ville bygge et nytt liv på ruinene av det gamle.
Den lammende arbeidsløsheten fra de harde 30-årene, en av de underliggende årsaker til krigen, måtte man for enhver pris unngå. Politikerne ble tvunget til å legge forholdene til rette for ny industrireisning, og næringslivet fikk en ny giv som aldri før. Det var da også mye som skulle bygges opp igjen etter ødeleggelsene.
Kapital var mangelvare i de fleste vestlige land. Særlig syntes situasjonen i det knuste og delte Tyskland ganske prekær. Amerikanerne la da frem sin gigantiske Marshallplan, en internasjonal finansoperasjon verden aldri tidligere hadde sett.
Samtidig begynte en omfattende utveksling av teknologisk ekspertise. Snart så man konturene av de første velferdsstater, med det krigsnøytrale Sverige som kanskje fremst modell. Med den nye moderne industriproduksjonen kom også bilismen inn i folks hverdag for første gang. Motorkjøretøyer var ikke lenger forbeholdt samfunnets økonomiske elite.

Om serien
Serien er en kronologisk og tematisk kavalkade over vår nære fortid og den tiden vi lever i. Produksjonen er en av BBCs mest påkostede gjennom tidene. Forskere og reportere har gravd i film- og fjernsynsarkiver og historisk stoff over hele verden. Noe av dette stoffet er aldri tidligere publisert. Hver av de 26 delene tar utgangspunkt i en bestemt dato heftet til viktige begivenheter opp gjennom tiårene.
BBC har brukt fire år på å produsere de 26 delene. Leder av prosjektet har vært Peter Pagnamenta, en av BBCs mest erfarne produsenter. BBC har også hatt mye god produksjonshjelp fra sin samarbeidspartner WGBH, den amerikanske public servicestasjonen i Boston.
En meget lang rekke innflytelsesrike personer og vanlige mennesker er intervjuet om historiske hendelser. De norske kommentarene i serien blir lest av Ole Christian Lagesen.

NRK2 mandag kl 21.05
Tidligere sendt i NRK1 7.12.98

Bilde (via Scanpix/Internett)
Far og sønn Jolivet var de første bønder i Frankrike som fikk nyte godt av Marshallhjelpen. Naboene satte store øyne da de fikk traktor på gården.

Britisk dokumentarserie i 26 deler
Produsert av BBC i samarbeid med WGBH
Originaltittel: People\'s Century
Pressekontakt: Dokumentar- og innkjøpsred., tlf. 23 04 93 64