Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 21. april 2002 kl 10.15 Gudstjeneste fra Storsalen i Oslo

G3-gudstjeneste i Storsalen

Prest og predikant Nils Terje Andersen og liturg Tonje Bjerkreim Viberg. (Foto: NRK)
Prest og predikant Nils Terje Andersen og liturg Tonje Bjerkreim Viberg. (Foto: NRK)
Storsalen menighet er en aktiv bymenighet sentralt i Oslo, og den er tilsluttet Normisjon. Dagens gudstjeneste, G3, har et rolig preg med tid for meditasjon og personlig bønn. Den avsluttes med nattverd. Sangere og musikere fra Storsalen deltar. Liturg er Tonje Bjerkreim Viberg, og predikant er menighetsprest Nils Terje Andersen

Storsalen menighet har ca 1500 medlemmer, og den er i rask vekst. Forsamlingen består for det meste av unge mennesker. Det avholdes tre gudstjenester hver søndag med litt forskjellig preg. De tre gudstjenestene kalles G1, G2 og G3, sistnevnte er egentlig en kveldsgudstjeneste. I tillegg er det en tenåringssamling med gudstjeneste midt på søndagen som kalles ”Helli.da”.

Kvinnelige prester
Storsalen har vært en del av det religiøse nyhetsbildet i den siste tiden fordi de bruker kvinnelige prester, til tross for at Normisjonens ledelse fortsatt har standpunkt om å ikke akseptere og vigsle kvinnelige prester.

Dermed velger den største foreningen i Normisjon en helt annen kurs enn den holdningen organisasjonen sentralt står for. Normisjon mener at bare menn kan ha ansvar for forvaltningen av Ord og sakramenter.

Ikke bindende
- Vi har arbeidet med dette spørsmålet i mange år. Spesielt fordi det er så mange kvinnelige teologistudenter i Storsalen, opplever vi det som både klokt og viktig å gå åpent ut med vårt syn, sier Storsal-prest Nils Terje Andersen. Ledelsen i Storsalen føler seg «forpliktet til å fjerne alle ordninger som bremser evangeliets vekst».

– Slik vi ser det, er ordningen med kun mannlige prester/hyrder, ikke bindende for oss i dag. Og er den ikke bindende, bør den avvikles for å gi forkynnelsen av evangeliet større spillerom.

Etter amerikansk formel
Storsalens ledelse er sterkt inspirert av den amerikanske suksessformelen fra Willow Creek-menigheten i Chicago. Det er også en menighet som har vokst betydelig de siste årene. Administrasjonsleder i Storsalen, Andreas Eidsaa jr., har besøkt den amerikanske menigheten flere ganger, og sier han er veldig inspirert av deres grunntanker om menighetens liv og vekst.

– De har en grunnleggende positiv tanke om at det går an å få menigheten til å vokse, og de har klart å skape entusiasme om det. Samtidig er de jordnære i måten de går frem på, opplegget er praktisk gjennomførbart. Jeg tror ikke Storsalen hadde vært der den er i dag om ikke Willow Creek-tankegangen hadde preget oss, sier han.

Egenprodusert religiøst program
Prosjektleder Marion Klaseie
Pressekontakt Anna-Marie Normann(tlf. 23 04 78 53)

Bilde
Prest og predikant Nils Terje Andersen og liturg Tonje Bjerkreim Viberg. (Foto: NRK)