Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 27. mai 1999 kl 21.40 Dokumentar: Torgersen-saken

Dokumentar: Torgersen-saken (ttv)


NRK1 torsdag 27. mai kl 21.40
Dokumentar: Fasting Torgersen

Uskyldig dømt?

Kveldens dokumentar setter søkelyset på Torgersen-saken. Fredrik Fasting Torgersen har i 41 år hevdet at han var uskyldig dømt for drapet på Rigmor Johnsen i Skippergata vinteren 1957. NRK har fått utlevert saksdokumentene, og mye tyder på at hun ble drept senere enn det som er lagt til grunn i dommen.
I 1958 ble Fredrik Fasting Torgersen dømt til livsvarig fensel og ti års sikring for drapet. Han ble løslatt i 1974, etter å ha sonet 16 år bak murene.
I 1997 ble saken søkt gjenopptatt og har således igjen gått sin gang i mediene. Men den gang som nå, har fokus ligget på Fasting Torgersen og ikke på fakta rundt drapet og åstedet. Ikke bare i pressen, men også hos politi og påtalemyndighet, har personen fått større oppmerksomhet enn selve saken.
Dokumentaren gjennomgår saksdokumentene med søkelyset på Skippergatasaken. Mye tyder altså på at Rigmor Johnsen ble drept på et annet tidspunkt enn det som felte Fasting Torgersen. Han hadde i utgangspunktet liten tid til å begå ugjerningen. Aktor antok fra 20 sekunder til maksimum to minutter. Om drapstidspunktet flyttes en time utover natten slik det nå later til, er det nærmest umulig for Torgersen å gjøre det han er dømt for. Spørsmålet er nå om påtalemyndigheten vil gjøre et siste forsøk på å få stadfestet drapstidspunktet med moderne metoder.
Etter gjennomgang av dokumentene, er det fremkommet at påtalemyndigheten i 1958 jukset for å få Fasting Torgersen dømt. Vitner ble holdt tilbake fra rettssal og forsvar.
Aktor var daværende statsadvokat Lauritz Dorenfeldt, den samme som i Lilandsaken.
- Vi har egentlig ikke sagt noe om skyldspørsmålet, og for oss er ikke det så veldig interessant. Men jeg er altså forskrekket over hvordan man kan sette sammen såkalte bevis og få en fellende dom når det er helt klart at dette ikke ville holde for strikt logikk\", sier Morten M. Laane Professor i Biologi ved Universitetet i Oslo
- Det at politiet og Dorenfeldt ikke opplyser forsvareren og retten om disse vitneforklaringene, er straffbart. Det er det som i loven heter grov uforstand i tjenesten, kanskje det som verre er, fastslår forfatter og jurist Erling Moss.
Dokumentaren er en gjennomgang av pressens rolle, etterforskning og rettegang fra 1957-58.
Åstedet er gjennoppbygget i 3-D for lettere å illustrere hva vitnene fortalte.

NRK1 torsdag kl 21.40

Bilde (Via Scanpix/Internett)
Fredrik Fasting Torgersen har i 41 år hevdet at han var uskyldig dømt for drapet på Rigmor Johnsen i Skippergata vinteren 1957.

NRK- dokumentar
Ved: Norunn Reinertsen, tlf. 23047313
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123