Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 26. mai 1999 kl 21.15 Til debatt

Til debatt

NRK1 onsdag 26. mai kl 21.15
Til debatt

Norges forsvar i krise

Tema i Til debatt i kveld er \"Norges forsvar i krise: Hvordan få til en omstilling?\"
Til tross for at Forsvaret får 24 milliarder kroner i året, har ikke Norge kompetente styrker hverken til å forsvare landet eller til å delta i internasjonale operasjoner. Må man nå innse at Forsvaret trenger en dramatisk omstrukturering?
Kosovo-krigen har for alvor presset en ny tid på det norske forsvaret. NATO har bevisst gått fra en rolle som territorialbeskyttende til interessebeskyttende forsvarsallianse - med mer offensiv holdning. Dette har store konsekvenser for Norges forsvar.
Med frafallet av en sterk fiende i øst, og den nye interesse-doktrinen til NATO, mener mange innen forsvaret at fokuset også for det norske forsvar må over på mulig deltakelse i internasjonale operasjoner. Dette er ikke mulig med de styrkene vi har i dag, og Norge har måttet avvise å stille med aktive styrker i Jugoslavia.
Mener politikerne strukturen må opprettholdes slik den er i dag, selv om store deler av Forsvaret skriker etter fornyelse? Hvordan kan Norge være så forsvarsløst med et militærvesen til 24 milliarder kroner i året?

Distriktspolitikk?
Tidligere debatt om Forsvaret har stort sett dreid seg om penger: Politikerne mener Forsvaret i bunn og grunn vil ha mer bevilgninger, mens forsvaret på sin side hevder at de ikke etterlyser mer penger, men en ny struktur. Debatten om en ny struktur i Forsvaret fører imidlertid med seg en diskusjon om verneplikt og nedleggelse av leire i distriktene, noe de politiske miljøene ikke er så villige til å ta. Motsetter politikerne seg omstilling p.g.a. lokalsamfunns avhengighet av militære anlegg?
I panelet finner vi bl.a. forsvarsminister Eldbjørg Løwer, forsker Espen Barth Eide, stortingsrepresentant Bjørn Tore Godal (A) og utreder i Forsvaret Sverre Diesen.

NRK1 onsdag kl 21.15

Debattprogram
Pressekontakt Fjernsynets informasjonsavdeling:
Anna-Marie Normann., tlf. 23 04 78 53
Programleder: Terje Svabø