Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 10. juni 2001 kl 23.15 Brobyggerne

Klær, såpe og Buddha

Heidi Kverndokk er buddhist. (Foto: Egil Heggen)
Heidi Kverndokk er buddhist. (Foto: Egil Heggen)
I åtte programmer har programleder Kjell Erik Moen og åtte mennesker med forskjellig livssyn møttes på Hedalen Pilegrimsgård i Valdres. Her har de foruten å samtale om livssyn bygget en bro i fellesskap. I dette siste programmet i serien er det buddhisten Heidi Kverndokk som er hovedpersonen.

Heidi Kverndokk bekjenner seg til den japanske opplysningsbuddhismen Sakka Gakkai, hun er oppvokst i Ålesund, bosatt i Oslo og har hovedfag i klesmoters historiske utvikling. Hun tror at Buddha har lært oss en praksis som gjør livet bedre å leve.

Et herlig humør
- Du vet alltid hvor Heidi er. Det er bare å gå etter latteren, sier Kjell Erik Moen. - Hun har en befriende, smittende latter som høres over lange avstander. Hun er en drøm å fortelle morsomheter til, og er ustoppelig nysgjerrig. Hun graver og spør og lurer hele tiden. Jeg ser ikke bort fra at Heidi er den som etter ei uke i Hedalen vet mest om alle de andres tro, sier Kjell Erik.

Heidi er ekspert på to ting: klær og såpe. Klær og moter har hun studert på høgskolenivå, såpe kan hun alt om – på finsk! I halvannet år solgte hun såpe i Helsingfors, uten å kunne et ord finsk. Hun berget seg på et pugget foredrag om såpens fortreffelighet og håpet kunden kjøpte uten videre spørsmål.

Respekt for andres tro
Religionen sin prøver hun imidlertid ikke å prakke på noen. Enhver må respekteres i sin egen tro, mener hun, og er vel ikke helt sikker på om hun vil kalle sin egen buddhisme en religion en gang. Det er mer en praksis som gir livet hennes en retning.

Hvordan bruke livet best mulig – med andre ord: Hva er meningen med livet? Det er tema for samtalen i Heidis program. Hun diskuterer med Jakob (kristen), Siri (humanetiker) og Inge (New Ager)

Egenproduksjon fra Faktaavdelingen
Programleder: Kjell Erik Moen
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 22 03 78 53

Bilder
1. Heidi Kverndokk er buddhist. (Foto: Egil Heggen)

2. Programleder Kjell Erik Moen og Heidi Kverndokk har delt mange befriende latterutbrudd. (Foto: Egil Heggen)

3. Broa er ferdig! Her er alle brobyggerne samlet opp på sitt eget verk. (Foto: Egil Heggen).