Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 25. januar 2003 kl 22.15 Fakta på lørdag: Samba!

Samba slik den er!

Delgado og lille Alan danser i Rios bakgater. (Foto: Marcelo Jesuino)
Delgado og lille Alan danser i Rios bakgater. (Foto: Marcelo Jesuino)
Samba er noe mer enn karnevalets svettende folkemasser og kommersielle opptog. Kveldens dokumentar viser noe annet enn samba-stereotypiene slik turistene kjenner dem. Den relaterer karnevalet og dansekulturen til favelaen – fattigkvarteret - Mangueira i Rio. Der danses den opprinnelige sambaen og alle lever seg ut i den.

Det er den kjente brasilianske regissøren Thereza Jessouroun som har laget dokumentaren ”Samba”. Vi møter en mengde artige typer fra Mangueiras sambaskole, folk som kan det meste om samba og kjenner dansens historie. Favelaen Mangueira er et arnested for den unike brasilianske danseformen og påvirker livet til alle som bor der. Vi får innblikk i den tradisjonelle dansemåten og de autentiske sambarytmene, som i mangt atskiller seg fra nyere versjoner av dansen.

Samba-passistas
I fattigkvarterets bakgater møter vi de lidenskapelige “passistaene”, de virkelige sambadanserne som viser hvordan de opprinnelige stegene springer ut av musikken. Opptakene er fra sambaskolen i Mangueira og ble gjort i forbindelse med karnevalparaden i februar like etter årtusenskiftet.

Bydelen Mangueira ligger langt opp i åsene der solen steker mest og fattigdommen er åpenbar. Vi møter Celina som går fullt og helt opp i virksomheten ved sambaskolen etter en skilsmisse, og Delgado som forteller at han aldri har rukket å gifte seg pga. sine mange turneer verden rundt med Mangueiras sambaskole. Tanja Bisteca forteller om den sosiale status hun fikk da hun ble trommeorkester-dronning under karnevalet i 1999.

Og Ivete som er 76 år kommer med følgende følelsesladde betroelse: ”Døden må bare komme, når Jesus vil, for jeg har fått danse all den sambaen jeg vil i mitt liv.”


Brasiliansk dokumentar
Original tittel: Samba
Manus og regi: Thereza Jessouroun
Produksjon: Kino Filmes
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64 (gunilla.gaarder@nrk.no)
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57