Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 5. november 1999 kl 21.15 Bokbadet

Bokbadet (ttv)


NRK2 fredag 5. november kl 21.15
Bokbadet (8:14)

Ketil Bjørnstad er i badet i kveld

Anne Grosvolds gjest i kveldens bokbad er kjent både som komponist, pianist og forfatter. Romanen \"Fall\" er den nyeste fra Bjørnstads hånd.
\"Fall\" er langt på vei en analytisk roman, i den forstand at den utforsker beveggrunnen bak en handlingsrekke som fører sorenskriver Erling Fall ut på ville og farlige veier.
Ved romanens begynnelse står sorenskriver Erling Fall en dag i oktober på glassverandaen sin på gården sin ved Randsfjorden, rystet i sitt innerste av tanker leseren ikke får adgang til riktig ennå, og tenker gjennom hva som førte ham på den lange og farlige omvei, før han nå, år etterpå, er hjemme igjen.
Det hele begynte en lignende høstdag, da han sto på samme veranda, med skilsmissepapirene i hånden. Deretter får vi Erlings historie mellom disse to ytterpunktene, med nødvendige tilbakegrep for å gi innsyn i Erlings fortid.

Ketil Bjørnstad
Ketil Bjørnstad er født i Oslo i 1952. Som musiker har han for det meste arbeidet i grenselandet mellom moderne jazz og rock. Han er utrolig produktiv, har komponert både større verk og enkle melodier og har satt musikk til tekster av blant andre Knut Hamsun og Edvard Munch.
Bjørnstad debuterte som lyriker med \"Alene ut\" i 1972. Blant hans mange romaner kan nevnes \"Pavane\" (1976), \"Vinterbyen\" (1977), \"Bingo!\" (1981), \"Det personlige motiv\" (1985), \"Skumringsmulighetene\" (1990) og den bredt anlagt slektsromanen \"Villa Europa\" (1992).
Bjørnstads interesse for det norske kunstnermiljøet rundt århundreskiftet har gitt ham noen av hans største litterære suksesser, med dokumentarromanene \"Oda!\" (1983) om Oda Krogh og Kristianiabohemen, og \"G-mollballaden\" (1986) om Edvard Grieg, samt biografien \"Historien om Edvard Munch\" (1993)
I fjor utga han reiseskildringen \"Reisen til Gallia\" sammen med vennen Ole Paus, en fornøyelig historie om fotball-VM i Frankrike.

NRK2 fredag kl 21.15

Bilde (via scanpix/internett)
Ketil Bjørnstad er gjest hos Anne Grosvold i kveld. (NRK- foto: Ole Kaland)

Egenprodusert litteraturprogram fra Rockefeller i Oslo
Ved Einar Askerøi og Rolf Clemens
Programleder Anne Grosvold
Pressekontakt Inger larsen, tlf: 23 04 74 83