Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 3. oktober 2010 kl 09.30 Språkteigen

Språket kom før intelligensen

Det er språket som har gjort mennesket intelligent, mener språkforsker Derek Bickerton. I et magisk øyeblikk for to millioner år siden begynte menneskenes forfedre å snakke, ganske enkelt fordi de måtte det for å overleve. Siden har språkevnen gjort at hjernene våre har vokst, og at vi har blitt i stand til å tenke komplisert.

Team Antonsen og Honningsvågrevyen er godt stoff for språkforskere. Hilde Sollid ved Universitetet i Tromsø har analysert sketsjer om samer og kvener i forskninga si på minoritetsspråk i Nord-Norge. Guri Melby ved NTNU har brukt Team Antonsen som forskningsgrunnlag for sin masteroppgave, og hun mener humortekster viser fram språklige stereotypier på en ærligere måte enn andre.

Hvorfor heter det av og til 'himmerik' uten l? Sylfest Lomheim svarer på spørsmål fra Språkteigens lyttere.

Programleder er Randi Lillealtern.