Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 23. januar kl 22.30 Status Norge: Eldreboomen

Boformer


Dagens eldre har forskjellige boformer. Noen bor i generasjonsboliger, andre i eldrekollektiv, mens hver fjerde nordmann bor alene.

Asia (70) bor i generasjonsbolig med tre generasjoner som deler alt. Hennes største ønske er å bli boende hjemme livet ut. - Jeg vil ikke tenke på gamlehjem, jeg liker ikke ordet gamlehjem, sier hun.

I dag bor bare 15 prosent av pakistanerne i Norge på denne måten, og dersom Asia blir sykere, kan ikke svigerdatteren garantere at hun kan bli boende hjemme.

Det gode liv i eldrekollektiv
Jon Erik og Norma Saugen bor i eldrekollektiv på Kongsberg. - Jeg er 80 og føler meg absolutt ikke gammel, sier Jon Erik. Norma supplerer ham: - Det er helt utrolig at vi kan leve det livet vi gjør, med brukbar økonomi og kan velge hva vi vil ha av fritidsaktiviteter.

Gjennom et aktivt liv og støtte i hverandre vil de holde seg uavhengige, både av hjelp fra det offentlige og hjelp fra egne barn.

Aleneboeren
Hver fjerde eldre nordmann bor alene; det gjør også Marit Skjelbreidalen fra Asker. Det største problemet for eldre i dag er ensomhet, men Marit er ikke ensom, hun er med på å sette opp et teaterstykke på Holmen Seniorsenter. Hun mener et sosialt liv er viktig for eldre.
- De må ikke gå og surre rundt helt alene. Det tror jeg er farlig; en kan ikke holde på med det.

Om serien
Babyboomen har blitt til eldreboomen. De store barnekullene som ble født etter andre verdenskrig er blitt pensjonister – og i løpet av deres tid i arbeidslivet har Norge blitt ett av verdens rikeste land. Hva slags alderdom kan de vente seg?

Diskusjonen har gått om vi har nok hender og penger til å ta oss av dem. Men det største problemet for eldre i dag er ensomhet.

I seks dokumentarer ser Status Norge på hvordan det er å bli gammel i Norge i dag – fra man går av med pensjon til livets siste pust.

Sendt tidligere.Norsk dokumentarserie i seks deler.
Produsert av NRK (2013)
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf 414 28 800
TV-seere kan henvende seg til: Publikumsservice, tlf: 23 04 70 00