Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 29. august 1999 kl 23.15 Livet i Black Harbour

Livet i Black Harbour (t)

NRK1 søndag 29. august kl 23.15
Anton Tsjekhov (1860-1904)

Han grunnla det moderne teater

Anton Tsjekhov fornyet novellekunsten og som dramatiker la han grunnen for det moderne teater i vårt århundre. \"Måken\", \"Onkel Vanja\", \"Tre søstre\" og \"Kirsebærhagen\" blir satt opp på scener over hele verden i stadig nye tolkninger.
Brev, fotografier, møter med instruktører og klipp fra forskjellige oppsetninger av stykkene hans, danner til sammen mosaikken som viser Tsjekhovs liv og samtid, og hans betydning for teatret i dag.

Medisinstudent
Han studerte medisin i Moskva i årene 1879-84, men han praktiserte bare en kort periode. I studietiden skrev han bidrag til vittighetsblader og gjorde stor lykke.
Fra 1886 utviklet han en ny stil (\"smil gjennom tårer\") og videre til den poetiske realisme som preger mesterverker i novellekunsten som \"Steppen\", \"En kjedelig historie\", \"Futteralmennesket\" og \"Damen med hunden\".

En iakttager
Handlingen i Tsjekhovs forfatterskap er av underordnet betydning. Virkningen beror på den stemning forfatteren bygger opp gjennom fint valgte iakttagelser.
Håpløshet, vemmelse over livets trivialiteter og sorg over menneskelige verdier som forspilles, brytes med den toleranse, fine humanisme og lengsel etter skjønnhet som går som en understrøm gjennom det hele.
Den samme metoden preger Tsjekhovs skuespill. Intrigen er \"udramatisk\". Stemning og atmosfære betyr alt, som i \"Ivanov\" (1887), \"Måken\" (1896), \"Onkel Vanja\" (1897), \"Tre søstre\" (1901) og \"Kirsebærhagen\" (1904).

NRK1 søndag kl 23.15

Fransk produksjon

Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83