Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 25. april 2001 kl 22.00 Kulturminnevern: Furet, værbitt over vannet

Kulturminnevern: Furet, værbitt over van


NRK1 onsdag 25. april kl 22.00
Kulturminnevern: Furet, værbitt... over vannet

Fartøyvern - så vidt skuta bærer

- Uten de frivillige entusiastene hadde vi ikke hatt noen fartøyer å verne i Norge. Da hadde
den delen av vår historie gått tapt, sier programansvarlig Kristine Ramm. En av entusiastene vi møter i kveldens program, er Audun Hausberg fra Sotra. Sammen med faren Jon har han restaurert galeasen \"Loyal\"

Hausbergs problem, som han deler med mange andre, er at reglene for å få offentlig støtte gjør det vanskelig å få driften av fartøyene til å bære seg økonomisk.

Det organiserte fartøyvernet i Norge er ungt. Som i bygningsvernet har drivkraften vært det personlige engasjementet fra eiere eller lokallag, som driver frivillig gratisarbeid for å finansiere oppkjøp og istandsetting av gamle fartøyer.

Tre fartøyvernsentre
I 1995 ble det besluttet å opprette tre nasjonale fartøyvernsentre som skal stå for restaurering etter korrekte antikvariske retningslinjer, det vil si registrering og dokumentering av fartøyets bygnings- og endringshistorie. Når Riksantikvaren gir støtte til restaurering av et fartøy, skal arbeidet helst skje ved et av fartøyvernsentrene.

I løpet av de siste ti årene har bevilgningene til fartøyvern økt fra 2 til 20 millioner i året, og er nå den største enkeltposten på Riksantikvarens budsjett.

20 års restaurering
\"Loyal\" er en stor, staselig, hvitmalt galeas fra 1877, bygd i Rosendal av Knut Johannesen Nes, som også bygde \"Gjøa\". Den har, som de fleste andre jakter og galeaser, gått i fraktfart langs kysten, til Island og eksportmarkedene sydover. I 1924 ble den ombygd til motorgaleas, og var i drift til 1976 da Jon Hausberg kjøpte den av rederiet. Han ville sette den i stand som seilførende frakteskute.

Familien har eget båtbyggeri på Sotra, og har bygget egen kai, slipp og hus til båten, pluss vei ned til kaia. Bortsett fra 20.000 kr fra Norsk Kulturråd har de ikke fått noen støtte fra det offentlige. De har valgt å istandsette \"Loyal\" etter andre prinsipper enn de antikvariske, og da er det ingen offentlig støtte å hente. Restaureringen tok 20 år. De hadde ikke penger, og måtte gjøre mesteparten av jobben selv.

Vanskelig økonomi
For tre år siden ble \"Loyal\" sjøsatt. Nå er det sønnen Audun Hausberg som har tatt over og prøver å drive skuta med overskudd. Det har vist seg å være vanskelig.

Han har satset på charterturisme langs kysten, private tilstelninger og enkelte reiser utenlands.
Men familien har søkt om tillatelse til å selge skuta ut av landet - og fått det. Helst vil de forsøke å beholde skuta, men sliter tungt økonomisk.

Mange sliter
Det viser seg at å drive slike gamle skuter er et problem for flere. Hardangerjakta \"Mathilde\" eies og drives fra fartøyvernsenteret i Norheimsund. \"Mathilde\" går som leirskole høst og vår, og det utvider sesongen, men hun går også med underskudd.

I Florø ligger galeasen \"Svanhild\". Og der har man erfart at det er ikke mulig å drive med overskudd. Både \"Svanhild\" og \"Mathilde\" er istandsatt etter riktige antikvariske prinsipper. Men driften er like vanskelig for det.


NRK1 onsdag kl 22.00

Kulturdokumentar
Intervjuer, manus og regi: Kristine Ramm
Prosjektleder: Hanne Hoel
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41 (anne.marie.astad@nrk.no)

Bilder
1. Audun Hausberg fra Sotra som har restaurert galeasen \"Loyal\", er en av entusiastene vi møter i kveldens program om fartøyvern. (Foto: Kristine Ramm)

2. Galeasen \"Loyal\", som ble bygd i 1877, framstår i dag som et smykke for kysten takket være 20 års iherdig innsats fra Audun Hausberg og faren Jon. (Foto: Kristine Ramm)

3. - Hardangerjakta \"Mathilde\" er istandsatt etter riktige antikvariske prinsipper her ved Hardanger Fartøyvernsenter, forteller Geir Madsen. (Foto: Kristine Ramm)