Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 14. mars 2000 kl 22.00 Brennpunkt: Sykehuset

Brennpunkt: Sykehuset (ttv)


NRK1 tirsdag 14. mars kl 22.00
Brennpunkt

Sykehuset

Samtidig som Ullevål sykehus opplever sin verste krise på mange år, med sykepleiermangel og store underskudd, går legene ved sykehuset til frontalangrep på direktøren. De vil ha ham fjernet. Grunnen er at de mener han har hetset dem for å være grådige i sine lønnskrav, og fordi han leder sykehuset dårlig. I dette programmet blir konflikten mellom legene og direktøren utdypet og fortalt gjennom hovedaktørene - hovedtillitsvalgte for Yngre legers forening, Arne Refsum, og direktøren Karl-Arne Johannessen.

I noen uker før jul 1999 var det hektisk aktivitet på landet største sykehus for å fjerne direktøren. Brennpunkt har fulgt konflikten fra innsiden. Programmet viser intensiteten i legenes misnøye med direktørens oppførsel, samtidig som det beskriver den vanskelige situasjonen til en direktør som er under hardt press fra alle kanter for å holde sykehuset i forsvarlig drift. Legenes språk er direkte og kraftig, her snakkes det rett fra leveren om en direktør de ikke har tillit til. I tillegg til legekonflikten tar programmet opp det største problemet sykehuset sliter med : Mangel på sykepleiere.

Konflikten mellom legene og direktøren handler om makt og innflytelse over Norges største sykehus, og den handler om interessekamp i helsevesenet, og om viktige spørsmål for norske helsearbeidere og pasienter. Ikke minst handler den om hvordan partene bruker media for å fremme sine interesser. Legene ble i pressen stemplet som grådige, og mange av dem klandret direktøren for å ha startet en mediekrig mot dem. De mente at han hadde oppmuntret til presseoppslagene.

NRK1 tirsdag kl 22.00

Billedtekst
Arne Refsum, hovedtillitsvalgt for Yngre legers forening på Ullevål sykehus (Foto: NRK)

Ved Svein Bæren og Arild Aspøy (tlf: 23 04 90 42/Brennpunktredaksjonen: 2304 9000)
www.nrk.no/brennpunkt
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83