Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 8. juli 2009 kl 22.15 Dokusommer: Fruer anbefaler bordell

Ny giv for verdens eldste yrke?

Skipagurra i Finnmark ble kjent for sine campingvogner…her forsøker Jean Johnson og Shirley Landels i Hampshire, England, seg på noe liknende i kombinasjon med kaffe og kaker. (Foto: First Hand Films)
Skipagurra i Finnmark ble kjent for sine campingvogner…her forsøker Jean Johnson og Shirley Landels i Hampshire, England, seg på noe liknende i kombinasjon med kaffe og kaker. (Foto: First Hand Films)
Jean Johns og Shirley Landels er aktive i kvinne-organisasjonen Hampshire Women’s Institute i Midt-England, der de kjemper for legalisering av bordeller i Storbritannia.

Bak seg har Jean og Shirley en medlemsmasse på 7000 kvinner, og da de i fjor dro i gang en kampanje for innføring av bordeller i hjemlandet, skjedde det ved hjelp av en romslig bobil påklistret følgende plakat i sjokk-rosa: "Hampshire-bordeller".

Strategisk parkert, kaffe og kaker ved inngangen, og med døra på vid vegg bød de på sin hjertens mening om saken.
Grave-journalisten Nicky Taylor sluttet seg til de to damene fra Hampshire Women’s Institute. I en folksom gågate "åpnet" hun for bordell og synspunkter på legalisering av slik virksomhet – med seg selv i vinduet.

Forsknings-reise
Jean og Shirley la også ut på en omspennende reise utenlands for å forske i saken. Hvordan var forholdet mellom lovgivning og praksis i andre land? I Amsterdam prøvde de på kroppen hva det ville si å være vindusreklame på en bordell.

De to reiste så langt som til Texas for å undersøke forholdene på en såkalt hesteranch-bordell, godkjent av staten Texas’ egne lovgivere. Og i New Zealand opplevde de hvordan det kunne være på en kvinnestyrt bordell drevet etter samvirkelag-prinsippet.

Downing Street nr 10
Men turen endte ikke der. Hjemme undersøkte Nicky arbeidsforholdene for noe av de 12 000 sex-arbeiderne i Storbritannia som jobber på gata og i klubber med lisens. Til slutt forente Nicky, Jean og Shirley krefter og la ut på veiene i sin ideelle mobile bordell.
De ga seg ikke før de nådde Westminster i London og Downing Street nr 10.

Britisk dokumentar (2008)
Originaltittel: A W1 Lady's Guide to Brothels
Produsert av: Channel 4 International
Kontaktperson i Programinformasjon: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no

Ny giv for verdens eldste yrke?

Skipagurra i Finnmark ble kjent for sine campingvogner…her forsøker Jean Johnson og Shirley Landels i Hampshire, England, seg på noe liknende i kombinasjon med kaffe og kaker. (Foto: First Hand Films)
Skipagurra i Finnmark ble kjent for sine campingvogner…her forsøker Jean Johnson og Shirley Landels i Hampshire, England, seg på noe liknende i kombinasjon med kaffe og kaker. (Foto: First Hand Films)
Jean Johns og Shirley Landels er aktive i kvinne-organisasjonen Hampshire Women’s Institute i Midt-England, der de kjemper for legalisering av bordeller i Storbritannia.

Bak seg har Jean og Shirley en medlemsmasse på 7000 kvinner, og da de i fjor dro i gang en kampanje for innføring av bordeller i hjemlandet, skjedde det ved hjelp av en romslig bobil påklistret følgende plakat i sjokk-rosa: "Hampshire-bordeller".

Strategisk parkert, kaffe og kaker ved inngangen, og med døra på vid vegg bød de på sin hjertens mening om saken.
Grave-journalisten Nicky Taylor sluttet seg til de to damene fra Hampshire Women’s Institute. I en folksom gågate "åpnet" hun for bordell og synspunkter på legalisering av slik virksomhet – med seg selv i vinduet.

Forsknings-reise
Jean og Shirley la også ut på en omspennende reise utenlands for å forske i saken. Hvordan var forholdet mellom lovgivning og praksis i andre land? I Amsterdam prøvde de på kroppen hva det ville si å være vindusreklame på en bordell.

De to reiste så langt som til Texas for å undersøke forholdene på en såkalt hesteranch-bordell, godkjent av staten Texas’ egne lovgivere. Og i New Zealand opplevde de hvordan det kunne være på en kvinnestyrt bordell drevet etter samvirkelag-prinsippet.

Downing Street nr 10
Men turen endte ikke der. Hjemme undersøkte Nicky arbeidsforholdene for noe av de 12 000 sex-arbeiderne i Storbritannia som jobber på gata og i klubber med lisens. Til slutt forente Nicky, Jean og Shirley krefter og la ut på veiene i sin ideelle mobile bordell.
De ga seg ikke før de nådde Westminster i London og Downing Street nr 10.

Britisk dokumentar (2008)
Originaltittel: A W1 Lady's Guide to Brothels
Produsert av: Channel 4 International
Kontaktperson i Programinformasjon: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no