Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 25. juni 2007 kl 19.30 Kampen om fossane

Norsk fossekraft

Tidligere industriminister Finn Lied medvirker i dokumentaren. (Foto: Høgetveit Media-Konsult)
Tidligere industriminister Finn Lied medvirker i dokumentaren. (Foto: Høgetveit Media-Konsult)
Norsk kraftproduksjon på norske hender. Det høres kanskje ut som en selvfølge, men er det ikke. Dokumentaren "Kampen om fossane" viser hvordan EØS-avtalen vil kunne muliggjøre at norsk fossekraft faller i fanget på utenlandske storselskaper.

Vinner regjeringen fram i EFTA-domstolen med sitt ønske om nasjonal kontroll over vår viktigste evigvarende naturressurs? I sommer skal tre jurister fra Liechtenstein, Island og Norge felle en dom i EFTA-domstolen som kan føre til at store deler av den norske vannkraftproduksjonen havner på utenlandske hender.

I 1917 vedtok Stortinget en lov om hjemfall, der de private utbyggerne av norske fossefall har en konsesjonstid på 60 år. I følge loven må de etter dette levere tilbake fossefallet og kraftstasjonen til Staten, vederlagsfritt. Offentlige utbyggere, kommuner og fylker i Norge, får på sin side evigvarende konsesjon.

Sprutende uenige
Nå har imidlertid jurister som passer på at Norge følger EØS-avtalen, funnet ut at denne forskjellsbehandlingen av offentlige og private utbyggere er ulovlig i forhold til EØS-avtalen av 1994. Regjeringen Stoltenberg mener derimot at loven om hjemfall ikke er del av EØS-avtalen. Det er denne uenigheten som har ført til at saken nå kommer opp for EFTA-domstolen.

Skal Norge bli presset til å likebehandle offentlige og private aktører og gi alle samme konsesjonstid? For eksempel i 75 år, slik det foreslås i den nye loven som skal vedtas?

I så tilfelle er det mange som er redd for at mye av norsk vannkraftproduksjon om kort tid vil bli kjøpt opp av internasjonal storkapital. På denne måten kan Norge komme til å miste nasjonal kontroll over sin viktigste evigvarende naturressurs.

Markedsfremmende
Samtidig er det de som mener at en slik endring vil føre til mer kjøp og salg av kraftverk. Og at det er positivt for markedet.

Kveldens dokumentar tar for seg disse sentrale spørsmålene, og viser samtidig hvor viktig utbyggingen av de norske fossefallene har vært for framveksten av det moderne Norge.

Norsk dokumentar (2007)
Produsert av: Høgetveit Media-Konsult
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 815 65 900
info@nrk.no