Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 28. mars 2010 kl 09.30 Språkteigen

Alle kan gresk og latin

Jo visst kan du gresk og latin!
Dette er tittelen på Vibeke Roggen si nye bok, der ho viser Ola Nordmann korleis han kan kjenne att norske ord som kjem av latin og gammalgresk.

- Visste du at ordet mus kjem frå latin? spør Roggen.
- Mobiltelefon kjem av det latinske mobilis/bevegeleg, og dei greske fon/lyd og tele/langt unna.

Men korleis kan me kjenne att det greske og det latinske i ord me tenkjer på som norske? Fyrsteamanuensis Vibeke Roggen gir lyttarane eit kjapt lynkurs.


- Handskrifta er i ferd med å døy ut, spådde nyleg frå ein dansk framtidsforskar. Høyr kva Språkteigen sine lyttarar meiner om handskrifta si framtid.


Og Sylfest Lomheim sit som alltid klar med ein ny bunke spørsmål frå lyttarane.