Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 19. april 2004 kl 21.30 Faktor: Bare én gud

Kontroversiell konvertering

Ola Tjørholm kysser pavens ring i Roma. Det er en lang vei fra barndommens bedehus til pavelig audiens i Vatikanet. (Foto: Hallgeir Skretting)
Ola Tjørholm kysser pavens ring i Roma. Det er en lang vei fra barndommens bedehus til pavelig audiens i Vatikanet. (Foto: Hallgeir Skretting)
Flere profilerte norske lutheranere har konvertert til katolisismen de siste årene. Ola Tjørhom og Bernt T. Oftestad er to av dem. De er begge ansatt på lutherske presteutdanninger – Misjonshøgskolen i Stavanger og Menighetsfakultetet i Oslo. Det har skapt problemer både for dem og for arbeidsplassen.

Det er over én milliard katolikker i verden, men i Norge er de aller fleste lutheranere. De tror på den samme guden, og snakker varmt om samarbeid og kirkelig fellesskap. Men til tross for 30 år med økumenisk arbeid får ikke lutheranere gå til katolsk nattverd, og katolikker blir møtt med dyp mistro i den norske kirken.

Fra forelesninger til arkiv
For fire år siden ble professor Bernt T. Oftestad katolikk. Han underviste i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet i Oslo, og var populær blant studentene. Da han konverterte, fikk han ikke lenger lov til å undervise ved fakultetet. I stedet ble han plassert i skolens arkiv.

Tilbake fra permisjon
Professor Ola Tjørholm har vært tilknyttet Misjonshøgskolen i nesten 20 år. Han konverterte til katolisismen i fjor, og det skapte store problemer både for ham og for arbeidsplassen. Til tross for tvil og motstand valgte skolens styre å beholde sin katolske professor – men i permisjon.

Fortsatt pågår striden mellom Tjørholm og arbeidsplassen hans. Han mener at skolen fratar ham retten til å undervise i det som er hans fag. Skolens ledelse mener at striden ikke har noe med Tjørholms konversjon å gjøre, og at dette nå er en personalsak. Tjørholm har nå hatt forskningspermisjon i ett år etter konversjonen, og skal tilbake til skolen.

Ingen problemer
Sunnmøringen Arnfinn Haram har gjort et helt annet valg enn de to professorene. Haram var prost og sogneprest i Laksevåg menighet i Bergen. I 1998 forlot han den norske kirken, gikk over til katolisismen og ble munk i Oslo. Nå er han pater i Dominikaner-klosteret sammen med pater Pollestad.

Haram forlot sitt gamle lutherske liv, og bærer sin munkekappe med stolthet. Han synes overgangen har vært uten problemer.

Vil de få undervise igjen?
Verken Tjørholm eller Oftestad ser for seg et liv i kloster. De vil begge fortsette sine vanlige liv i jobber de har hatt i nærmere 20 år. Er det i det hele tatt mulig?

For Oftestad er kanskje en løsning på vei. Menighetsfakultetet har snudd, og bestemt seg for å tillate at prester fra andre kirkesamfunn får undervise. Etter fire år er professoren i kirkehistorie på vei opp fra arkivet og inn i forelesningssalene igjen. Til høsten vil han antakeligvis få lov til å undervise lutherske prestestudenter igjen.

Om "Faktor"
"Faktor" er en serie egenproduserte dokumentarer som våger å ta standpunkt, med en nær og personlig fortellerstil. Med mennesket i fokus ønsker "Faktor" å gi tilstedeværelse og sette enkeltmennesket inn i en større sammenheng.

Innkjøpt dokumentar
Programskaper: Hallgeir Skretting
Redaktør: Terje Dale
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96/995 39 252


LENKER
  • Hjemmeside