Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 7. september 2000 kl 19.30 Ut i naturen: Kal' - en naturnarkoman

Ut i naturen: Kal\' - en naturnarkoman (


NRK1 torsdag 7. september kl 19.30
Ut i naturen: Kal\' - en naturnarkoman

Naturens altmuligmann

Han er på talefot med tiuren Saddam, har fanget gaupeunger med bare nevene og fulgt en skadet havørn til dyrlegen. Karl Brøndbo fra Høylandet i Nord-Trøndelag, som et tv-team
har fulgt gjennom flere år, har opplevd mye vi andre bare kan drømme om.

Karl Brøndbo bor midt ute i naturen på Høylandet i Nord-Trøndelag. Hele sitt liv har han brukt på å registrere og forstå naturfenomener - på land og i vann. Takket være sin naturinteresse er han blitt engasjert i en rekke oppgaver innen forskning og forvaltning. Oppsynsansvar for naturreservatet på Høylandet er bare én av disse.

Han kommer roende mot oss. Han leter etter et tranereir der han vet det befinner seg to egg. Hva har skjedd? Bare skallet ligger igjen i reiret. Et lite pip avslører den vesle traneungen som prøver å gjemme seg i lyngen. Karl Brøndbo kan smile. Men lommen som hadde satt seg fast i et fiskegarn, klarte seg ikke.

Den tynne linjen mellom liv og død. Sorgen over fugler og dyr som ikke kan reddes, men også gleden når livskreftene seirer - det er Karl Brøndbos hverdag.

Rovviltkontakt
Karl Brøndbo er rovviltkontakt i Høylandet kommune, en av 50 i Nord-Trøndelag. De sorterer under fylkesmannen og er bindeleddet mellom rovdyrforvaltningen og de som har dyr på utmarksbeite. Det kan til tider være en hektisk jobb. De blir tilkalt når kadaver blir funnet. Deres oppgave blir da å finne ut hva som er dødsårsaken. Hvis det kan fastslås at f. eks en sau er drept av et rovdyr, har saueeieren krav på erstatning.

Registrering av sportegn, hi og hekkeplasser for fredet rovvilt er også blant Brøndbos arbeidsoppgaver.

Forskningsfangst av gaupe
Brøndbo har også vært med på å fange gauper som skal radiomerkes for å finne svar på spørsmål om leveområder og byttedyr. Hans kunnskaper og erfaring har vært svært nyttig for forskerne. I alt har han vært med på å fange 15 gauper, og han har mange spennende historier å fortelle. Gaupeunger må enten fanges på bakken eller oppe i et tre. Begge deler byr på store utfordringer, for de små gaupeungene gir seg ikke uten kamp. Større dyr fanges i spesialkonstruerte feller. Men Brøndbo fikk seg en overraskelse da han oppdaget at også andre dyr enn gaupe har gått i disse fellene. Han har måttet slippe ut både sau, grevling, mink og hare.

Dyretragedier
Brøndbo leder også kommunens ettersøksgruppe som skal spore opp og ta hånd om syke og skadde ville dyr. Mange elger blir drept eller skadet i møte med bil og tog. Men det hører til sjeldenhetene at en gaupe - ja, enda til to - blir påkjørt, slik Brøndbo har opplevd. Han holder også et våkent øye med andre dyr som lider. I programmet skal vi blant annet se at han finner en havørn som har skadet vingen og som blir brakt til dyrlege.


Brøndbo har også opplevd pussigheter. En av hans gamle bekjentskaper er tiuren som har fått navnet Saddam på grunn av sin aggressive adferd. Tiuren som har spilt på den samme plassen fem år på rad, tar gjerne kontakt med mennesker, men den kan bli svært nærgående. En gang hoppet den til og med inn i bilen, forteller Karl Brøndbo.

NRK1 torsdag kl 19.30

Bilder
1. Karl Brøndbo har et nært forhold til både fugler og dyr, her med hønsehauken Gyda. (Foto: Kjellrun Brøndbo)
2. Karl Brøndbo er med sine kunnskaper og sin erfaring blitt en viktig samarbeidspartner for forskerne når det gjelder fangst av gauper som skal radiomerkes. (Foto: Siv Monika Rosendal).
3. Karl Brøndbo tar seg gjerne en \"prat\" med tiuren Saddam. (Foto: Kjellrun Brøndbo)

Naturprogram fra NRK Faktaavdelingen
Produsert av Høylandet Film & TV Produksjon A/S
Manus og regi: Lornts Mørkved

Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41 (anne.marie.astad@nrk.no)