Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 13. desember 2001 kl 19.30 Schrödingers katt

De som verken fikk pris eller ære

Glans og ære gjennom 100 år. Nobelprisen er det gjeveste en vitenskapsmann kan oppnå. Men hva med de som la grunnlaget - og aldri fikk æren?

Schrödingers katt forteller i kveld flere historier om medaljens bakside. Det er historier om svikefulle kolleger, misbruk av andres forskingsresultat og en nobelkomité som burde ha visst - eller som ikke ville vite?

Den norske vitenskapsmannen Kjell Kleppe fant opp en banebrytende metode for å kopiere opp DNA. Etter at Kleppe døde fikk en amerikaner nobelprisen for å ha oppfunnet metoden. Han nevnte aldri Kleppes innsats- og sier han selv fikk ideen blant annet i inspirasjon fra LSD-rus.

Med i studio i kveld er vitenskapshistoriker Robert Marc Friedman som var en av de første som fikk komme til i Nobel-arkivene da de ble åpnet for noen ti-år siden. Han har skrevet boken "The iolitics of excellence". Med er også fysikkprofessor Kristian Fossheim fra Norges teknisk naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Begge er internasjonale tungvektere i sine fagområder.

Fra Forskningsredaksjonen NRK Sør-Trøndelag
Programleder: Gry Molvær
Prosjektleder: Jorunn Voll
For ytterligere informasjon: schroedingers.katt@nrk.no
Pressekontakt Hilde Ljøen, tlf. 23 04 72 36