Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 29. april 2012 kl 20.05 Levende landskap

Naturens eget arvesølv


Landet vårt kan oppvise et mangfold av arter både blant trær og planter, dyr, fugler og fisk. Dette er naturens eget arvesølv. Arvesølvet vårt trues av maskinelt drevet innhøstningsarbeid.

For få tiår siden var det vanlig å gjøre høyslåtten med ljå eller med hest. Dette førte til en skånsom pleie av den botaniske frodighet som vokste der.

I dag er det annerledes. Gjengroing og maskinelt drevet innhøstingsarbeid truer nå mange plantearter, og det biologiske mangfoldet svekkes. De fleste arter som er truet, finnes i jordbrukets kulturlandskap, og derfor har Statens landbruksforvaltning, sammen med Riksantikvaren gått inn i tett samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning for å beholde floraen vår.

I kveldens program møter vi gårdbrukere og andre hjelpere i den gode saks tjeneste både i Setesdal i Telemark, på Stadlandet og Vega, i Lofoten og Vesterålen – og på den østligste øya i Norge, Hornøya – ute i havet, rett øst for Vardø.

Vi møter også Oskar Puschmann som mer enn noen annen, har vist hvordan landskapet i landet vårt har endret seg gjennom de siste hundre årene. Han har blant annet gjenfotografert motiver som de tidlige landskapsfotografer tok bilder av og sammenlignet Norge før og nå.

Om serien
Denne serien i fem deler forteller om det norske kulturlandskapet som er i endring. Mange steder er dyrkbar jord gjort om til krattskog fordi ingen har vedlikeholdt jorda. Norge er i ferd med å gro igjen. Heldigvis har det begynt å dukke opp grupper av både geiter, sauer og andre ryddekorps.Produsert av Nova Vision AS
Norsk serie i fem deler
Presseansvarlig: Sarah Jordanson Fauske tlf: 41506747
TV-seere bes kontakte Publikumservice tlf 815 65 900