Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 27. november 2007 kl 19.30 Ut i naturen: Tusen meter norsk natur

Sommer og vinter på én dag

Anne Elisabeth Bjune og NRKs Svein Haaland tar seerne med på en vandring gjennom fire klimasoner (Foto: Ole Jakob Vorraa)
Anne Elisabeth Bjune og NRKs Svein Haaland tar seerne med på en vandring gjennom fire klimasoner (Foto: Ole Jakob Vorraa)
De vestnorske fjordliene hører til noen av verdens mest varierte og spennende naturtyper. Få steder i verden ligger klimasonene tettere enn her. På en vandring fra fjord til fjell kan man oppleve sommer og vinter på én og samme dag, alt sammen innenfor tusen meter norsk natur.

Fjordlier har vi over alt i Norge, men liene langs fjordene på Vestlandet er spesielt varierte og sammensatte. Det skyldes både fuktighet og temperaturforhold.

På vandring
I programmet følger vi botaniker Anne Elisabeth Bjune og programskaper Svein Haaland på en vandring fra Saudafjorden i Rogaland opp gjennom den bratte lia helt til Hustveitsåta som ligger tusen meter over fjorden. Både landskap og klima endrer seg underveis.

Helt nede ved fjorden ligger edelløvskogen med mange varmekjære arter som ramsløk, myske bergflette, lind og alm. Bare hundre meter lenger oppe er det furuskogen som dominerer med røsslyng og blåbærlyng i bunn. Over der igjen tar bjørken over. En bjørkeskog som blir mer og mer krokete jo lenger opp vi kommer i fjellet. Der bjørken gir seg, tar kreklinglyngen over, før snøen dekker det hele. Over alt fins fugler og dyr som har tilpasset seg livsbetingelsene i de forskjellige sonene.

Hvitryggspetten
Blant annet holder hvitryggspetten til i disse liene, en utrydningstruet fugleart som er forsvunnet fra store deler av Europa. Klimaforholdene kombinert med mangel på skogsdrift gjør at denne fuglen klarer seg bra i noen av fjordliene på Vestlandet.

Vandrer man horisontalt, må man reise mange tusen kilometer nordover for å oppleve like mange klimasoner som man får med seg ved å gå gjennom tusen meter i en slik fjordli på Vestlandet.

- Det er denne store variasjonen innenfor et lite og avgrenset område vi vil forsøke å få fram, sier programskaper Svein Haaland. På turen har han fått med seg Anne Elisabeth Bjune som er klimaforsker og botaniker fra universitetet i Bergen. Underveis sjekker de temperaturen og dyre- og plantelivet i de forskjellige sonene.

Program fra Naturredaksjonen, NRK Hordaland
Programansvarlig: Svein Haaland, tlf: 47 81 47 58
Redaktør: Terje Dale, tlf: 91 53 24 30 terje.dale@nrk.no
Kontaktperson: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900
info@nrk.no